Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Déhora detachering B.V. behaalt SNA Keurmerk

sna keurkmerk dehora detachering

Bedrijven en organisaties die interim-planners bij Déhora detachering B.V. inhuren doen dat in de wetenschap dat de risico’s die horen bij het inlenen van personeel voor hen zijn beperkt. Déhora detachering B.V. voldoet aan de gestelde eisen van de NEN 4400-1 norm en voert het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Inleners gevrijwaard van aansprakelijkheden

Zo zijn inleners bij een SNA-gecertificeerd bedrijf gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon en de minimum vakantiebijslag. Ook zijn inleners die werknemers inlenen van een bedrijf  met het SNA-keurmerk onder voorwaarden gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlenende organisatie. Bedrijven die zijn gecertificeerd worden meermalen per jaar aan inspecties onderworpen en opnieuw beoordeeld.

Déhora was al het juiste bedrijf als het er om ging om snel over goede interim-planners te kunnen beschikken. Met het SNA-keurmerk werken we als Déhora verder aan onze professionele status als gespecialiseerd detacheerder, die haar zaken voor u als inlener goed geregeld heeft.