Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

ESF Subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid’ voor werkgevers

esf subsidie duurzame inzetbaarheid

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur. Het doel is om medewerkers langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

De Nederlandse beroepsbevolking wordt steeds ouder. Mede door de vergrijzing in ons land wordt van ouderen gevraagd om langer door te werken tot hun pensioen. Omdat deze groep helaas een groter risico loopt op gezondheidsvlak, richten steeds meer werkgevers zich op dit belangrijke aandachtspunt. Duurzame inzetbaarheid is hierbij van belang. Maar wat houdt duurzame inzetbaarheid precies in?

Duurzame inzetbaarheid voordelen
Werkgevers die zich bezig houden met de duurzame inzetbaarheid investeren in de productiviteit, motivatie, gezondheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Deze aspecten kunnen in het voordeel van de werkgever weer zorgen voor een lager ziekteverzuim, minder verloop van werknemers en een hogere arbeidsproductiviteit. Kortom, een gezonde workforce. Maar niet alleen is dit in het voordeel van de werkgever, ook de werknemer plukt hier de vruchten van. Een betere leefstijl/werksfeer kan namelijk leiden tot meer voldoening, hogere motivatie en een gelukkiger leven voor de medewerker, zowel zakelijk als privé. Kortom, een echte win-winsituatie.

Subsidie Europees Sociaal Fonds
Ook de ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid ziet hier een voordeel in voor de samenleving. Er is namelijk een budget van 507 miljoen beschikbaar gesteld voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Alle bedrijven die minimaal twee werknemers in dienst hebben kunnen hier aanspraak op maken. De kosten zijn voor  de inhuur van een externe adviseur. Bij een kostenbegroting van €25.000 is er een maximale subsidie van 50% mogelijk. De minimale subsidie is 50% van een kostenbegroting van €12.000.
Thema’s die gesubsidieerd worden, zijn:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken;
 • het bevorderen van de productiviteit en motivatie van medewerkers;
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur;
 • het bevorderen van de ontwikkeling van werknemers.

Aanvraag  kan in het volgende tijdvak worden ingediend:

 • 12 november 2018 tot en met 16 november 2018
 • 8 april 2019 tot en met 12 april 2019

Déhora biedt hulp
De dienstverlening van Déhora is gericht op adviezen die de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers bevorderen.  Zaken waar onze gespecialiseerde consultants zich op dit vlak mee bezig houden, zijn:

 • het creëren van (meer) flexibiliteit in ploegendiensten (hetzij binnen de ploegen, hetzij in de vorm van een interne flexibele schil);
 • roosterergonomie en het beoordelen van de bezwaarlijkheid van roosters;
 • het bevorderen/behouden van productiviteit, inzetbaarheid, flexibiliteit, motivatie en betrokkenheid van medewerkers;
 • het voorkomen van productieverlies, onvrede met roosters, ongevallen vanwege vermoeidheid, verzuim en verloop;
 • het geven van voorlichting en training over gezond werken in onregelmatigheid.

Voor meer informatie of een vrijblijvend oriëntatiegesprek kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer: 020-4044042