Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

ESF Subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid’ voor werkgevers

esf subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Wist u al dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een budget van 507 miljoen beschikbaar stelt voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers? Alle werkgevers met minimaal twee werknemers in dienst kunnen hier aanspraak op maken. Het betreft een ESF subsidie van maximaal € 12.500,- voor de inhuur van een externe adviseur. Behoort u tot deze categorie? Dan is dit initiatief wellicht iets voor u

Waarom een ESF subsidie?

De Nederlandse beroepsbevolking wordt gemiddeld steeds ouder. We moeten langer doorwerken tot ons pensioen. Om de arbeidsparticipatie te waarborgen, roept het Europees Sociaal Fonds (ESF) werkgevers op om aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid. Het doel is om medewerkers langer productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De volgende thema’s worden onder meer gesubsidieerd:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur;
  • het bevorderen van de ontwikkeling van werknemers.

Déhora 30 jaar ervaring

Met 30 jaar ervaring op dit vakgebied sluit de dienstverlening van Déhora Consultancy Group naadloos aan op de behoeften van  ESF. Déhora is namelijk gespecialiseerd in het uitbrengen van adviezen die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Dit kan uiteraard op verschillende manieren die passen binnen de gesubsidieerde thema’s, zoals:

  • het creëren van (meer) flexibiliteit in ploegendiensten (hetzij binnen de ploegen, hetzij in de vorm van een interne schil);
  • het vergroten van de eigen invloed op de werktijden (zelfroosteren);
  • het geven van voorlichting en training over gezond werken in onregelmatigheid.

Wilt u een ESF subsidie aanvragen?

U heeft van 12 november 2018 tot en met 16 november 2018 de tijd om een aanvraag in te dienen. Heeft u geen tijd om zelf de aanvraag in te dienen? De organisatie Leap kan uw subsidieaanvraag uit handen nemen. Leap is gespecialiseerd in het opstellen en indienen van subsidieaanvragen en het coördineren van het administratieve natraject. Voor meer informatie: www.leap.nl

Mocht u te laat zijn met uw aanmelding voor dit tijdvak, dan kan de aanvraag ook in het volgende tijdvak worden ingediend:

  • 8 april 2019 tot en met 12 april 2019

Voorwaarden:

  • projectduur maximaal 12 maanden;
  • maximale subsidie van 50% van een kostenbegroting van € 25.000;
  • minimale subsidie van 50% van een kostenbegroting van € 12.000.

Interesse?

Wenst u meer informatie te ontvangen over onze dienstverleningen of heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mogelijk ook iets voor u:

6 kwaliteiten van een goede planner

De planner heeft uiteenlopende rollen. Hij adviseert en ondersteunt het management bij de organisatie van het werk. Tevens functioneert hij als een klankbord voor het personeel. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, zijn er een aantal kwaliteiten van groot belang

interim-planner-inhuren
De nieuwe rol van de planner bij zelfroosteren

In veel sectoren heeft de planner een traditionele rol: hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse planning en ad-hoc zaken zoals ziekte en verschuivingen. Zelfroosteren zorgt voor een nieuwe invulling van de rol van de planner. Dit heeft vaak een positief effect op de organisatie.