Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Is overwerk direct voorafgaand aan de feestdagen toegestaan?

Veel organisaties hebben het extra druk ter voorbereiding op de feestdagen en dat vraagt om aanzienlijk veel mankracht. Werknemers kunnen meer uren werken en/of overwerken om onderbezetting te voorkomen, maar daar zit wettelijk gezien een grens aan. De vraag is echter: hoeveel ruimte is er om extra uren te werken binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet (ATW)? Het goede nieuws is dat er een speciale wettelijke regel bestaat voor het werken rondom feestdagen. Er zijn allerlei bedrijven die deze regeling toepassen, denk aan bakkersbedrijven, slagerijen, logistieke -en grootwinkelbedrijven. 

Bepaling in het Arbeidstijdenbesluit (ATB)

Er is een algemene bepaling in het Arbeidstijdenbesluit voor de feestdagen, namelijk ‘Arbeidstijd voorafgaand aan een feestdag’ (ATB §4.2. Feestdagen, artikel 4.2:1). Dit houdt in dat werknemers vanaf 18 jaar in voorbereiding op de drukke feestdagen meer uren kunnen werken. In feite maakt het ATB het mogelijk om af te wijken van de standaard normering voor arbeids- en rusttijden in de Arbeidstijdenwet. Deze regelgeving geldt voor werknemers van 18 jaar en ouder.

Regels ‘Arbeidstijd voorafgaand aan een feestdag’

Wilt u als organisatie gebruik maken van de ATB-bepaling rondom feestdagen, houdt u zich dan aan de volgende regels:

  • de regeling geldt alleen voor feestdagen die zijn vastgelegd in het ATB. Dat zijn 5 december, de 1e of 2e kerstdag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 1e of 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 1e of 2e Pinksterdag;
  • de werknemer mag niet meer dan 2 x 14 uur per dienst of per nachtdienst in de 7 dagen voorafgaand aan deze feestdagen werken. Dit is een aanzienlijke verruiming van de normale regelgeving, want normaliter is niet meer dan 12 uur arbeidstijd per dienst of 10 uur per nachtdienst toegestaan;
  • uiteraard is het wel van belang dat de werk- en rusttijden van de werknemer voldoen aan de overige normen van de ATW. Bijvoorbeeld dat de werknemer niet meer werkt dan 60 uur per week en dat er wordt voldaan aan de normen voor dagelijkse rusttijden of rusttijden na een nachtdienst.

Op welke voorwaarden?

Wilt u als werkgever graag gebruik maken van deze bepaling, dan is dat alleen mogelijk als de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dat noodzakelijk maken. Dit wil zeggen dat er extra arbeidsuren nodig zijn voor het opvangen van pieken in de werkdruk, direct voorafgaand aan de genoemde feestdagen. Heel belangrijk is dat de extra uren direct verband houden met de voorbereiding op de feestdagen! Voor de toepassing van de “feestdagen- bepaling” heeft u geen collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) nodig.

Meer informatie

Wellicht vraagt u zich af of uw roosters wel voldoen aan de ATW en/of ATB.  Of wilt u weten welke andere mogelijkheden er zijn om uw planning te optimaliseren? Wij denken graag met u mee en helpen u graag verder. U kunt  contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Alle informatie is geschreven en samengesteld met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Déhora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.

Mogelijk ook interessant voor u?

‘Must knows’ van de Arbeidstijdenwet (ATW)

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige urenregistratie van zijn werknemers (zoals begin- en eindtijden diensten, pauzes en oproepen). Deze registratie is één van de belangrijkste eisen van de Arbeidstijdenwet, want het daadwerkelijk gelopen rooster moet voldoen aan alle wettelijke regelgeving.  In de praktijk is het vaak een uitdaging om te voldoen aan de ATW, met name bij onregelmatige diensten.

€12,5 mln voor duurzame inzetbaarheidsprojecten
Arbeidstijdenwet: hoeveel aanwezigheidsdiensten mag ik draaien?

Aanwezigheidsdiensten (AWD): hoeveel uur mag er gewerkt worden en hoeveel rusturen zijn er vastgesteld? Déhora licht dit toe.