Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Nieuwe regeling subsidie duurzame inzetbaarheid

online-training-projectplanning

Met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) ondersteunt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Per sector kan een subsidieregeling rondom duurzame inzetbaarheid worden aangevraagd om verwachtte knelpunten aan te pakken. Daarnaast kan de regeling worden gebruikt om medewerkers eerder te laten stoppen met werken dan hun AOW-gerechtigde leeftijd.

Subsidie Duurzame inzetbaarheid op de agenda

De MDIEU stelt (branche)organisaties in staat om duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te zetten of te houden. En terecht: de Nederlandse bevolking vergrijst en daarbij komt dat steeds meer mensen langer doorwerken. Het aandeel ouderen in de beroepsbevolking blijft dus stijgen. Maar ook medewerkers in andere levensfasen hebben steeds meer behoefte aan maatwerk om optimaal inzetbaar te kunnen zijn. Het blijft dan ook belangrijk om in mensen te investeren zodat ze fit blijven, werk doen dat bij ze past en het werk gemotiveerd en met de juiste kennis uitvoeren. Dit kan met de subsidie voor duurzame inzetbaarheid.

Kunnen individuele organisaties ook MDIEU-subsidie aanvraag indienen?

De MDIEU-subsidie kan in deze ronde alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemersorganisaties, eventueel aangevuld met andere brancheorganisaties. Als individuele organisatie kunt u dus uitzoeken of er in uw sector een aanvraag loopt en hoe u hierbij kunt aansluiten. In 2023 komt er mogelijk een subsidieronde voor ondernemingen.

Wat kan Déhora betekenen voor uw MDIEU aanvraag?

De doelstellingen van de MDIEU liggen in de kern van Déhora’s expertise. Al sinds 1987 werken wij met (branche)organisaties aan de optimalisatie van personele inzet. Hier hoort het bevorderen van duurzame inzetbaarheid bij, maar ook de planning rondom (vervroegd) uittreden van medewerkers. Rondom de vier thema’s van de MDIEU bieden onze ervaren consultants bijvoorbeeld de volgende diensten aan:

  • Gezond, veilig en vitaal werken bevorderen:
  • Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen:
  • Een leven lang ontwikkelen en de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren:
    • het in kaart brengen hoe arbeidsmobiliteit in organisaties het beste aansluit bij de behoeftes van zowel werkgever als werknemer;
    • het plannen van competentieontwikkeling op basis van strategische personeelsplanning.
  • De bewustwording van werkenden bevorderen rondom duurzame inzetbaarheid en de regie op de eigen loopbaan:
    • het ontwikkelen en geven van opleidingen en trainingen rondom duurzame inzetbaarheid aan zowel werkgevers als werknemers en leidinggevenden.

Overweegt u om subsidie aan te vragen voor uw sector of bent u hier al mee bezig? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via 020-404 40 42.


De MDIEU in het kort

Waar is de subsidie voor?
Per sector kan subsidie aangevraagd worden voor een activiteitenplan om duurzame inzetbaarheid de komende jaren te verbeteren en maatwerkafspraken te treffen rondom eerder uittreden. Het plan baseert zich op een sectoranalyse waarin verwachtte uitdagingen voor de sector in kaart worden gebracht. Ook voor het uitvoeren van deze analyse kan subsidie worden aangevraagd.

Voor wie
De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van ten minste één werkgevers- en één werknemersorganisatie, eventueel aangevuld met andere brancheorganisaties zoals O&O-fondsen.

Bedragen
Het Ministerie vergoedt ten hoogste 50% van de voorgestelde activiteiten met een minimumbedrag van €125.000. Minimaal 25% hiervan moet worden besteed aan activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid. Voor het uitvoeren van de sectoranalyse kan maximaal €20.000 subsidie aangevraagd worden.

Wanneer
• Wilt u een activiteitenplan indienen? Dat kan in juni 2021.
• Wilt u subsidie aanvragen voor een sectoranalyse? Dat kan weer in het najaar van 2021.
• Let op: u kunt alleen een activiteitenplan indienen als u een sectoranalyse gedaan heeft.

Meer weten?
Klik hier voor de informatie over MDIEU op de site van het SZW.

Mogelijk ook interessant voor u:

Maak tijd voor duurzame inzetbaarheid

Onderwerpen als vergrijzing van de beroepsbevolking en langer door moeten werken zijn thema’s die in vele organisaties spelen. Slim en…

gezonde-ploegendienst-medewerkers
4 tips voor gezondere ploegendienst medewerkers

Ongeveer een op de vijf medewerkers in Nederland werkt in onregelmatige diensten of nachtdiensten. Behoren uw medewerkers tot deze groep? Dan bent u er vast mee bekend dat dit soort diensten niet alleen fysieke, maar ook mentale en sociale gevolgen met zich meebrengt. Gezonde ploegendienst medewerkers zijn waardevol voor iedere organisatie. Lees hier 4 tips voor vitale ploegendienst medewerkers.