Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Voor de ene organisatie was het een sprong in het diepe, voor de andere was het al langere tijd normaal; we kunnen er niet omheen dat Nederland in het afgelopen half jaar massaal aan het thuiswerken is geslagen om de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen en te houden. Maar hoe leidt u dit als organisatie in goede banen? Nu het kabinet oproept om ook voorlopig nog zo veel mogelijk vanuit huis te werken, is thuiswerken en het beleid dat daarbij komt kijken een belangrijk agendapunt voor veel organisaties geworden. Want wat voor afspraken moeten er worden gemaakt over thuiswerken? Hoe ging het de afgelopen tijd; wat ging al goed en wat moet er anders of beter? Zowel medewerkers als werkgevers zijn zoekende naar handvatten om het thuiswerken tot een succes te maken. Déhora helpt u daar graag bij op weg.

Door de ervaringen van afgelopen periode bent u wellicht ook gaan nadenken over de toekomst. Er ontstaan mogelijk vragen over de inrichting van het thuiswerkbeleid na de coronacrisis. Vragen die hierbij komen kijken aan de organisatiekant zijn bijvoorbeeld; Wat wordt er afgesproken over bereikbaarheid en aanwezigheid? Hoe wordt er leiding gegeven op afstand? Hoe kunnen medewerkers blijvend worden gemotiveerd en hoe blijven medewerkers zich verbonden voelen met het team en de organisatie? Daarnaast is het van belang om het werk in te richten op een manier dat er veilig met bedrijfsdata wordt omgegaan. Ook moet er worden nagedacht over vergoedingen voor medewerkers. Komt er een thuiswerkvergoeding en wat wordt er besloten over de reiskostenvergoeding? Voor medewerkers rijst de vraag hoe zij een gezonde werk-privébalans kunnen (blijven) behouden, hoe zij hun werkplek op een ergonomische manier kunnen inrichten en hoe zij omgaan met de veranderende interactie met collega’s. Als werkgever heeft u volgens de wet een zorgplicht voor uw werknemers. Dit betekent dat er moet worden gezorgd voor een gezonde en veilige werkplek en dat de psychosociale arbeidsbelasting moet worden gemonitord, ook wanneer de medewerkers vanuit huis werken. Als werkgever moet u actief met de medewerkers communiceren over hoe zij hun werk op een gezonde en veilige manier kunnen (blijven) uitvoeren.

Laat onderzoek doen voor een goed thuiswerkbeleid

Weet u hoe uw medewerkers de afgelopen periode hebben ervaren? Wat zij graag willen behouden of wat ze graag anders zouden zien? En welke aandachtspunten van belang zijn bij het opstellen van een thuiswerkbeleid voor de toekomst? Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid rapporteert dat 45% van de thuiswerkers verwacht ook na de coronacrisis vaker thuis te gaan werken. Eerder was dit 25%, er is dus sprake van een aanzienlijke stijging. Is uw organisatie klaar voor ‘het nieuwe normaal’? Wat wordt de nieuwe norm wat betreft thuiswerken als de coronacrisis voorbij is? De deskundigen van Déhora adviseren u graag op het gebied van thuiswerken. Vanuit onze expertise en praktijkgericht (vragenlijst)onderzoek waarmee wij wensen en ervaringen van uw medewerkers in kaart brengen, ondersteunen wij u met veel plezier om uw organisatie toekomstbestendig te maken op het gebied van thuiswerken.

Voor meer informatie of voor een vrijblijvend introductiegesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier.