Bekijk onze opleidingen, trainingen en workshops van Déhora Academy

Beschikbaar voor oproepen tijdens pauzes: kan dat?

ATW

Soms is het noodzakelijk dat een werknemer tijdens de pauzes beschikbaar moet zijn voor oproepen, ook wel “geconsigneerde” pauzes genoemd. Dit houdt in dat de werknemer de pauze direct moet beëindigen als hij of zij wordt opgeroepen voor werkzaamheden. Belangrijk hierbij is dat de werknemer tijdens de pauzes niet op de werkplek aanwezig is, want dan staat de pauze gelijk aan arbeidstijd.

Oproepen tijdens pauze volgens het Arbeidstijdenbesluit

Voor oproepen tijdens de pauze is er een uitzondering gemaakt in het Arbeidstijdenbesluit (ATB). In het ATB zijn er verschillende algemene bepalingen opgenomen, waaronder het artikel 4.6:2 (Afwijking consignatie bij pauze). Dit artikel maakt het mogelijk dat “geconsigneerde” pauzes niet meetellen voor het aantal malen dat een werknemer geconsigneerd mag zijn volgens de Arbeidstijdenwet (ATW).

Van deze bepaling mag alleen gebruik worden gemaakt indien de werkzaamheden niet op een andere manier georganiseerd kunnen worden en de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt. Daarnaast moet de bepaling zijn opgenomen in de collectieve regeling.

Eisen minimum pauzetijden volgens ATW

Let wel: de ATW stelt wettelijke eisen aan de minimum pauzetijden (artikel 5:4). Als de pauze wordt beëindigd door oproepen, dan kan het gebeuren dat de werknemer onvoldoende pauze heeft genoten. Dit kan worden voorkomen door de pauze op een ander moment tijdens de dienst te laten plaatsvinden. De pauze moet minimaal 15 minuten duren, anders wordt de pauze gezien als arbeidstijd.

 

Andere ATW onderwerpen

arbeidstijdenwet reeks diensten
Wat is de definitie van een ‘reeks diensten’ in de ATW?

Inspectie SZW hanteert periode van 32 uur rust Maar wat is nu precies een reeks? Oftewel, wanneer start of eindigt…

Voorkom overtredingen op Arbeidstijdenwet
Voorkom overtredingen op Arbeidstijdenwet

Een overtreding op de Arbeidstijdenwet (ATW) is snel gemaakt, Déhora omschrijft hoe de ATW in elkaar steekt en hoe u overtreding kunt voorkomen.