Bekijk onze opleidingen, trainingen en workshops van Déhora Academy

Turbulente tijden in de zorg

Turbulente tijden in de zorg

“In 2020 is er een tekort van 200.000 medewerkers in de zorg”. Kent u dit nieuwsbericht? Er is een hoge uitstroom gaande in de zorgsector. Zorginstellingen doen wat ze kunnen om het personeel binnen te houden. Daarnaast slaat de vergrijzing langzaam toe, wat een verzwarende werking heeft voor de achterblijvende medewerkers. Deze medewerkers vinden het steeds lastiger om het beschikbare werk met steeds minder mensen uit te moeten voeren, met een oplopend verzuim en een steeds hogere werkdruk tot gevolg. Door de stress die dit met zich meebrengt neemt, door vermoeidheid, de kans op (medicatie)fouten toe en raken medewerkers steeds meer gedemotiveerd. De cliënt is hiervan uiteindelijk de dupe. Wat kunnen we doen om het tij te keren? En welke oorzaken liggen aan deze problemen ten grondslag?

Vele oorzaken voor het tekort in de zorg

Voor deze ontwikkelingen zijn verschillende oorzaken te noemen. Zo zijn teruglopende financiële middelen in veel zorginstellingen een groot probleem. Maar ook een te hoge werkdruk en het werken in ongezonde roosters zorgen voor veel problemen. Het ontbreken van een goede strategische personeelsplanning en een lange termijn opleidingsplan helpen hierin niet mee. Daarnaast komt het nog regelmatig voor dat medewerkers van planafdelingen geselecteerd worden op basis van hun langdurige zorgervaring, zonder dat er een goede ‘bodem’ ligt  op het vakgebied van personele planning.  Gelukkig zijn er ook oplossingen. Oplossingen die helpen om de eerder genoemde problemen te voorkomen.

Een goed ingerichte planorganisatie

De personeelsplanning goed analyseren en sturen op bijvoorbeeld strategische personeelsplanning is al een goed begin. Personeelsverloop is calculeerbaar, evenals de mate van toenemende vergrijzing. Ook de manier waarop de werkroosters tot stand komen en welke roostermethode er gekozen wordt is van invloed op de gezondheid van de organisatie, en dus ook van haar medewerkers. Plannen is  tenslotte een multidisciplinair vakgebied waarbij er binnen de planafdeling gestuurd wordt op de bedrijfsresultaten van uw organisatie.

Hoe onderscheidend bent u eigenlijk als werkgever als het gaat om personele planning? Ooit wel eens de roosters laten analyseren op ergonomie? Wel eens naar de juiste roostermethodiek gekeken? Hangt deze bijvoorbeeld wel samen met de behoefte die uw werknemers hebben? Ooit eens gedacht aan zelfroosteren? Zodat medewerkers het fysieke en sociale aspect kunnen laten meewegen in het werkaanbod zodat zij hier voor henzelf keuzes in kunnen maken? En hoe vakbekwaam is uw planafdeling? Hoe stuurt u op uw bedrijfsresultaten?

Déhora biedt graag een helpende hand

Déhora kan u bij deze vraagstukken een helpende hand bieden. Wij kunnen binnen uw zorgorganisatie het rendement van uw workforce planning en managementactiviteiten inzichtelijk maken en u adviezen geven ter verbetering. Ook kunnen wij, indien wenselijk, uw planafdeling overnemen, uw planners opleiden tot planexperts of u voorzien van een interim-manager, welke uiteraard een specialist is op het gebied van Workforce Planning en Management. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.