Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

De huidige coronacrisis vraagt veel van medewerker. Met name als collega’s ziek worden of het werk in korte tijd toeneemt maken mensen lange dagen, lange weken en wordt er veel overgewerkt. Ook voor de medewerkers die in consignatie werken (oproepbaar om werk uit te voeren). Deze toewijding en betrokkenheid is zeer te prijzen. Daarnaast is het belangrijk dat wij allemaal gezond blijven en op de lange termijn fit aan het werk kunnen blijven en onze sociale activiteiten kunnen uitvoeren. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zo lang mogelijk gezond en fit blijft, én niet overwerkt raakt? Wij geven u de 7 gouden tips om dit mogelijk te maken.

Bij consignatie ben je bereikbaar om – indien de werkgever dit nodig acht – je op te roepen voor arbeid. In tijden van crisis wordt er veel van deze medewerkers gevraagd. Op het gebied van het aantal te werken uren, maar ook de wisselende tijdstippen van het werk. Het is dus erg belangrijk dat de rusttijd zo goed mogelijk kan worden genoten en inzet zo efficiënt mogelijk wordt benut. 

Tip 1 – Niet te veel nachtelijke consignatie achtereen 

Wij adviseren medewerkers om één of maximaal twee nachten achtereen te consigneren. Na deze periode is een andere ploeg aan de beurt. Op deze manier rouleren de ploegen met hun consignatie. Daardoor wordt de balans tussen werk- en hersteltijd zo goed mogelijk gehandhaafd.  

Tip 2 – Prioriteer het werk  

Zet je gezonde medewerkers vooral in op essentieel werk dat niet kan wachten. Zeker bij medewerkers die ’s nachts zijn geconsigneerd, adviseren wij om tijdens de coronacrisis periode verplaatsbaar werk niet toe te wijzen aan deze medewerkers. Zorg er voor dat zij overdag uitrusten, zodat zij tijdens hun consignatie zo fit en uitgerust mogelijk zijn.  

Tip 3 – Tijdelijk avonddiensten 

Als de verwachting is dat tijdens de nachtelijke consignatie de medewerkers oproepen krijgen, dan is het verstandig om een andere ploeg (tijdelijk) avonddiensten te laten draaien. Dit zodat de geconsigneerde medewerkers zo fit en uitgerust mogelijk ’s nachts kunnen werken omdat de oproepen ’s avonds door collega’s worden opgepakt. 

Tip 4 – Inzet personeel van andere afdelingen 

Bekijk of je personeel van andere afdelingen (ook kantoor, staf etc.) kan inzetten tijdens de consignatie. De frequentie van de consignatie neemt op deze wijze af voor de vaste ploeg. De vaste groep is dan meer beschikbaar voor het primaire werk, en fitter om in de nacht te kunnen werken.

Tip 5 – Overdracht 

Zorg voor een goede overdracht aan het eind van de nacht, zodat de geconsigneerde medewerkers overdag niet gestoord worden en daarmee goed kunnen uitrusten. 

Tip 6 – Weekendconsignatie 

Als je medewerkers een heel weekend geconsigneerd zijn, kan dat – zeker met veel nachtelijke oproepen – zwaar zijn. Wij adviseren om de weekendconsignatie op te knippen in consignatie van 12 uren, waarna je collega de consignatie overneemt. 

Tip 7 – Minimaliseer fysiek contact 

Tijdens de coronacrisis is het advies: “Blijf thuis, tenzij…”. Wij adviseren om dat advies ook bij consignatie op te volgen en dus vanuit huis oproepen te beantwoorden of vanuit huis naar de oproep te gaan. Zorg dat je zo min mogelijk fysiek contact hebt met collega’s of cliënten/klanten. 

Mocht je vragen hebben over de wettelijke kaders van consignatie, dan verwijzen wij je graag door naar www.arbeidstijdenwet.nl of bel 020-797 1234 

Mogelijk ook interessant voor u:

5 veelgemaakte fouten bij personeelsplanning
5 veelgemaakte fouten bij personeelsplanning

Er komt veel kijken bij het maken van een personeelsplanning. Denk aan onverwachte wijzigingen in het rooster, problemen met materialen, over- of onderbezetting. Hoewel elke planner streeft naar een optimale planning en goede roosters, loopt het niet altijd zoals gewenst. Welke fouten worden het meest gemaakt en hoe los je dit op? Een gewaarschuwde planner is er twee waard.

‘Must knows’ van de Arbeidstijdenwet (ATW)

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige urenregistratie van zijn werknemers (zoals begin- en eindtijden diensten, pauzes en oproepen). Deze registratie is één van de belangrijkste eisen van de Arbeidstijdenwet, want het daadwerkelijk gelopen rooster moet voldoen aan alle wettelijke regelgeving.  In de praktijk is het vaak een uitdaging om te voldoen aan de ATW, met name bij onregelmatige diensten.