Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Na de coronacrisis is veerkracht nodig om tot herstel te komen.  In de samenleving, in bedrijven, in de economie. Er wordt veel gesproken over “het nieuwe normaal”, zonder dat altijd duidelijk is hoe dat er uit zal zien. Wat moet er anders dan vóór de crisis?

 Maak uw organisatie veerkrachtiger met workforce planning en management

Als iets de afgelopen maanden zichtbaar is geworden, is dat het belang van een wendbare en schaalbare organisatie. Het vermogen om snel te schakelen in de personele inzet vereist een robuuste inzet op workforce planning. Het belang van goede planners in een organisatie was nooit zó evident als in de afgelopen maanden. Tekortkomingen in planningsprocessen, planningsorganisatie, methoden en regelgeving rond personele inzet kwamen overal aan het licht.

Het krijgen van grip op uw resultaten wordt in belangrijke mate gestuurd door een goede workforce planning. De crisis heeft dit inzicht doen groeien. Tot “het nieuwe normaal” behoort een flexibele inzet van uw medewerkers, als u wendbaar en schaalbaar wilt blijven. Als u weer wilt groeien én als u beter voorbereid wilt zijn op wellicht een nieuwe crisis. Maar tot het nieuwe normaal behoort ook een gezonde, betrokken groep medewerkers. Een duurzaam flexibele organisatie heeft in het nieuwe normaal daarom de wind in de zeilen.  Maar hoe realiseert u dat?

In deze onzekere tijden plannen wij samen met u de toekomst

Met meer dan 32 jaar ervaring staan wij u in bovenstaande als full-service dienstverlener terzijde. Onze adviseurs bieden u een gratis adviesgesprek. Zij bespreken samen met u uw bedrijfs- en planningsstrategie, uw planningsissues tijdens en na corona en verkennen welke waarde wij als Déhora concreet kunnen toevoegen aan uw post-corona herstel.

In een eventueel vervolg ontwerpen wij verschillende scenario’s voor optimaal gebruik van uw workforce, rekenen deze door en evalueren hun bijdrage aan een duurzaam gezonde workforce. U krijgt grip op uw bezetting in de komende tijd, waar het gaat om kwantiteit maar ook om de belastbaarheid van uw medewerkers. Onze know-how en tools in strategische personeelsplanning, capaciteitsplanning en gezondheidsrisicometing helpen u onderbouwd de juiste beslissingen te nemen.  Het resultaat is heel tastbaar: direct meer grip op uw resultaat door een betere inzet van uw vaste bezetting en van flex. De hands-on optimalisatie van uw workforce planning en -management is daarna bij onze specialisten ook in de juiste handen. Van de inzet van onderzoek onder uw medewerkers tot het doorrekenen van verschillende bezettingsvarianten tot de implementatie van nieuwe planningssoftware.  Van het opleiden van al uw planners tot het leveren van capaciteit in uw plannersbezetting of tot het bouwen van nieuwe roosters.

Ook na de coronapandemie houdt u door onze aanpak grip op uw resultaat en bent u voorbereid op toekomstige uitdagingen. U kiest daarbij voor een duurzaam flexibele inzet van een gezonde, betrokken groep medewerkers.

Meer weten?

Volg de komende weken ons online themadossier: Herstel na corona. Bijdragen van al onze specialisten zullen u inspireren, maar geven u ook direct toepasbare praktisch bruikbare tips voor de optimalisatie van uw workforce planning.

 

 

Mogelijk ook interessant voor u

De JUS (jaarurensystemastiek) maakt een organisatie veerkrachtiger

De coronacrisis heeft een grote economische impact op vele sectoren. Hoe maak je keuzes die zowel goed zijn voor de organisatie als voor de medewerkers. Eén van de oplossingen is om een JUS (jaarurensystemastiek) in te stellen. Dit maakt je organisatie veerkrachtiger en je verlaagt ermee je risico’s voor in de toekomst.