Waar sta jij als planning professional? Weet jij welke mogelijkheden je hebt om te groeien? Ontdek het door middel van de Déhora profielscan!

Klantverhaal: Laurens

Half april is Déhora Consultancy Group gestart met een interim-opdracht bij Laurens in de regio Rotterdam. Bas Misset, Managing Consultant bij Déhora, is daar als Workforce Manager a.i. aan de slag gegaan.Wat betreft roosteren en plannen werkte Laurens locatiegericht, of zelfs per team: suboptimale planningen, waarbij niet-gestructureerd en vooral te weinig overstijgend wordt gepland. Dit zorgde voor weinig flexibiliteit, een ‘wildgroei’ aan externe bureaus, weinig uitwisseling van personeel, hoge externe inhuurkosten en weinig boeien en binden van de flexmedewerkers.

Laurens heeft daarom eind 2019 besloten om – als oplossing voor bovenstaande uitdagingen – de personeelsplanning en de flexpool te centraliseren, voor de bedrijfsonderdelen Thuiszorg en Wonen met Zorg. Met als doel om de personeelsplanning verder te professionaliseren, interne uitwisseling en flexibilisering van zorgpersoneel te bevorderen, externe inhuur te verminderen en duurzame inzet voor het vaste en flexibele medewerkers te realiseren door goed werkgeverschap. Zo waren zij op zoek naar een manager voor de centrale plan- en flexorganisatie en zocht in de tussentijd een interim manager, om leiding te geven aan het planteam en de nieuwe centrale organisatie in te richten op basis van een reeds uitgewerkt plan. Deze rol van interim manager heeft Bas gedurende drie maanden vervuld met de start midden in de crisisperiode van COVID-19.

Stilgevallen projecten weer herstart

De afgelopen drie maanden hebben wij grote stappen gezet binnen Laurens. Stilgevallen projecten heeft Bas weer opgestart, de projectaanpak is geherstructureerd, Laurens-brede verbetertrajecten zijn opgestart, processen met externe leveranciers zijn weer opgepakt, het interne planteam is aangestuurd, adviezen richting de Ondernemingsraad zijn geformuleerd, er is een beleid gemaakt voor nachtdiensten en externe inhuur, ICT-projecten zijn een nieuw leven ingeblazen, er zijn initiatieven gestart omtrent ZZP-inzet en er is een pilot gestart voor werving en selectie. Dit alles heeft Bas gedaan vanuit een onafhankelijke consultant- en interimmanagersrol in samenspraak met de opdrachtgever en de directeuren van de bedrijfsonderdelen binnen Laurens.

Het resultaat?

Laurens is blij met de stappen die door Déhora zijn gezet. Zo werd het volgende gezegd over de komst van Bas: ‘Sinds Bas er is zijn veel dingen gestart en gaan we er echt mee aan de slag. Veel dingen die bleven liggen zijn nu eindelijk opgepakt, waardoor we er ook echt wat mee bereiken. Bas zet ons aan het denken en stimuleert ons om actie te ondernemen op veel vlakken.’

Meer informatie?

Door deze case zien we dat we er bij Déhora voor kunnen zorgen dat planprocessen in korte tijd sterk kunnen worden verbeterd. We denken altijd mee op het juiste niveau en ontzorgen zo de klant. Ben je benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op.