Krijgt u door een personeelstekort uw planning niet meer rond? Déhora kan uw organisatie direct ontzorgen met een team van ervaren topplanners.
duurzame flexibilisering

Duurzame flexibilisering

Organisaties zijn genoodzaakt om door de continue veranderingen en ontwikkelingen zich flexibel te organiseren. Organisaties hebben te maken met steeds meer dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

De oorzaak daarvan ligt in zes noodzakelijke transities op het vlak van globalisering, technologisering, informatisering, informalisering, individualisering en verduurzaming. Om te overleven moeten organisaties zich snel kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden en moeten zij zich kunnen voegen naar de uiterst dynamische markten waarin zij opereren.

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt steeds belangrijker

Kijkend naar de arbeidsmarkt dient eveneens te worden vastgesteld dat deze om verandering, en in het bijzonder flexibiliteit, vraagt. Meer dan ooit hebben werknemers behoefte aan individualisering, aan maatwerk in arbeidsvoorwaarden. Het kunnen realiseren van een goede werk-privé balans is daar één van de belangrijke aspecten van. Een dergelijke balans maakt noodzakelijk dat arbeidsvoorwaarden, waaronder de werktijden, worden geïndividualiseerd en op gezette tijden kunnen worden aangepast naar wensen en behoeften.

Waarom kiest u voor Déhora?

Jarenlange ervaring in flexibilisering

Onze jarenlange ervaring met het flexibiliseren van de personele inzet kenmerkt zich aan het feit dat wij diverse belangen overbruggen.

Duurzaamheidsmodel

Déhora hanteert bij flexibilisering een zogenaamd 'duurzaamheidsmodel' dat zich in de praktijk heeft bewezen.

Ervaring in diverse sectoren

Kenmerkend aan Déhora is dat zij veel ervaring heeft met het opzetten en implementeren van duurzaamheidsstrategieën in diverse organisaties en sectoren.