Beoordelen of maken van nieuwe roosters

Welke type rooster past het beste binnen onze organisatie? Op welke manier kunnen wij onze roosters verbeteren zodat we voldoen aan de wet- en regelgeving? Hoe zorgen wij voor gezonde roosters? Dit zijn vragen waarmee Déhora vaak te maken heeft.

planning service center

Welk type rooster past het beste?

Een goed personeelsrooster is de basis voor uw bedrijfsvoering en uw operationele planning.

Wordt het een collectief repeterend rooster (cyclisch rooster) of is er binnen uw organisatie behoefte aan  individuele roosters of misschien wel een combinatie van verschillende soorten roosters.  Het ontwikkelen van een nieuw rooster kan zeer complex zijn, omdat u rekening moet houden met allerlei variabelen. Vaak zijn er meerdere scenario’s mogelijk. Uiteindelijk dient een rooster te worden ontwikkeld dat wordt gedragen binnen de organisatie.

 

Waarom is roosteren zo lastig?

In de praktijk zien wij dat medewerkers steeds meer zeggenschap krijgen hun werktijden en dat medewerkerstevredenheid een belangrijkere rol krijgt bij het roosteren.  Met de komst van het nieuwe werken, een flexibel of passend rooster, of zelfsturende teams, wordt het voor de planner steeds lastiger om een passend rooster te ontwikkelen. Het roosteren van de juiste mensen met de juiste skills op het juiste moment is hele puzzel en een kunst op zichzelf. Daarbij spelen ook ingewikkelde wettelijke regels en criteria voor gezond roosteren een belangrijk rol. Het streven is naar een zo hoog mogelijke roosterefficiency waarbij het aantal uren “over- en onderbezetting” tot een minimum wordt beperkt. Hoe pakt u dat aan? De specialisten van Déhora helpen u graag hierbij.

Stappenplan ontwikkeling nieuw rooster

Déhora ontwikkelt graag samen met u een nieuw personeelsrooster dat voldoet aan uw wensen en aan die van uw bedrijfsvoering. Met onze jarenlange kennis en ervaring hebben wij een roostermethodiek ontwikkeld. Bij het opstellen van een roostervoorstel worden de volgende zaken meegenomen:

  • wat is de huidige roostermethodiek en wat is de best passende nieuwe roostermethodiek?
  • analyse personele capaciteit (kwalificaties, contracturen, afspraken, vakantieplanning);
  • analyse werkaanbod (hoeveelheid te verwachten werk);
  • wat is de benodigde capaciteit in diensten (bezettingseisen)?
  • welke regelgeving is vereist (ATW/cao)?
  • toetsen van het rooster aan de hand van sociale en fysieke criteria?
  • inventarisatie overige wensen ten aanzien van het rooster.

Wat levert dit u op?

Afhankelijk van uw vraagstelling kunnen onze specialisten uw organisatie assisteren bij de ontwikkeling of beoordeling van een nieuw rooster. De voordelen van een professioneel rooster zijn zeer groot. Het zorgt voor onder andere een optimale bezetting (lagere personeelskosten), minder roosterwijzigingen, geen ATW of cao-overtredingen en gezonde en tevreden medewerkers.