Ook deze zomer ben je als planner, leidinggevende of HR welkom in de Summerschool van Déhora Academy.

Gezond werken in de nacht

Het meeste werk wordt op doordeweekse dagen en overdag uitgevoerd. Toch wordt er anno 2021 ook veel in de nachtelijke uren gewerkt. De reden om in de nacht te werken, verschilt per sector. Bijvoorbeeld bij de politie, brandweer en ziekenhuizen maakt de aard van het werk – zorg of bescherming – het noodzakelijk dat men 24 uur per dag, 365 dagen per jaar operationeel is. De vraag hierbij is: Hoe kun je de risico's van nachtwerken minimaliseren?

gouden tips voor een optimale nachtdienst
Tips gezonde voeding nachtdiensten
wat-doen-nachtdiensten-met-jouw-biologische-klok

Risico’s van nachtdiensten vaak onderschat

De risico’s van werken tijdens nachtdiensten worden nog vaak onderschat. De ene medewerker kan er beter tegen dan de andere medewerker. Toch is het een feit dat werken in de nachtelijke uren risico’s met zich meebrengt, zowel voor de gezondheid als op sociaal vlak. Lichamelijke risico’s ontstaan omdat ‘s nachts werken ertoe leidt dat mensen slapen, eten en werken op andere tijden dan de tijden waarop de lichamelijke processen zijn ingesteld. Het gevolg hiervan is dat nachtwerkers slapen op de momenten dat het lichaam energie heeft. Eten en slapen gebeurt juist op momenten dat het lichaam wil rusten.

Lees meer over in dit blog>>

 

gouden tips voor een optimale nachtdienst

Wat kunt u doen als werkgever?

Werkgevers hebben in de visie van Déhora ten minste vier draaiknoppen om aan de slag te gaan met het verminderen van de risico’s van werken tijdens nachtdiensten:

  1. Het aantal nachtdiensten minimaliseren
  2. Gezond roosteren
  3. (Meer) invloed te geven op de werktijden
  4. Voorlichting geven

Bekijk de vier opties

1

1. Het aantal nachtdiensten minimaliseren

De eerste vraag die elke organisatie zichzelf moet stellen, is of het aantal nachtdiensten per medewerker kan worden teruggebracht. Ten grondslag aan deze vraag ligt de vraag in hoeverre al het werk dat in de nacht wordt uitgevoerd, ook daadwerkelijk op dat moment moet worden gedaan. Een (gedetailleerde) analyse van het werkaanbod en de werkprocessen kan hier meer zicht op geven. Hieruit kan blijken dat er ruimte is om werkzaamheden vanuit de nacht te verschuiven naar de dag.

 

nachtwerk artikel sociaal leven

2. Gezond roosteren

Gezond roosteren is het maken van roosters waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de effecten van de werktijden voor de gezondheid en het sociale leven van de medewerkers. Een optimaal rooster bestaat niet. Wel is het in veel gevallen mogelijk om de roosters en de werktijden te verbeteren. Lees meer over ‘gezond roosteren’ en wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Meer over gezond roosteren en onze dienstverlening

 

gezond rooster rrpa analyse

3. Invloed op werktijden

Verschillende onderzoeken tonen aan dat het een positief effect heeft op het welzijn, de motivatie, de prestatie en het verzuim, als medewerkers invloed hebben op hun eigen werktijden. Bij collectieve roosters kan invloed worden vormgegeven door medewerkers te betrekken bij het proces van verandering en hen inspraak te geven op roosterwijzigingen. Ook is het van belang om enige ruimte te bieden voor privéverplichtingen op korte termijn. Zelfroosteren gaat nog een stap verder. Het geeft medewerkers niet alleen vergaande invloed op hun werktijden, maar ook verantwoordelijkheid om samen met collega’s de gevraagde arbeidscapaciteit rond te krijgen.

Meer over zelfroosteren
8 tips voor zelfroosteren tijdens coonacrisis

4. Voorlichting geven

In veel organisaties is zowel bij medewerkers als bij het management nog veel onbekendheid over de risico’s die samenhangen met nachtwerk. Daarom is het van belang om regelmatig voorlichting te geven aan zowel de medewerkers die met nachtwerk te maken hebben, als de leidinggevenden. Hierbij dient het niet alleen te gaan om bewustwording, maar ook om concrete tips en adviezen.

Déhora heeft voor werknemers met onregelmatige diensten of ploegendiensten de workshop ‘Gezond blijven bij onregelmatige diensten’. Tijdens deze workshop krijgen deelnemers gerichte adviezen en handvatten over gezond werken op afwijkende tijden.

Workshop ‘Gezond blijven bij onregelmatige diensten’

 

gezond blijven bij onregelmatige diensten workshop