Krijgt u door een personeelstekort uw planning niet meer rond? Déhora kan uw organisatie direct ontzorgen met een team van ervaren topplanners.

Ontwerp of beoordeling van een (nieuwe) werktijdregeling

Een werktijdregeling beschrijft hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met arbeids- en rusttijden. Organisatiewijzigingen, nieuwe cao-regelgeving of andere roostermethodiek (bijvoorbeeld zelfroosteren) kunnen ervoor zorgen dat de bestaande werktijdregeling niet meer voldoet. Als werkgever bent u dan genoodzaakt de werktijdregeling te herzien en is instemming nodig van de ondernemingsraad (OR).

Wat houdt een werktijdregeling in?

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat in artikel 27 vastgelegd dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling. In dit geval betekent dat de OR moet instemmen met de invoering of herziening van een werktijdregeling.

Het gaat hierbij om allerlei afspraken zoals:

  • welke werktijden worden gehanteerd (in bijvoorbeeld roosters);
  • hoe gaan we om met verschillende type diensten (bijvoorbeeld nachtdiensten, consignatie, aanwezigheidsdiensten of weekenddiensten);
  • welke regels hanteren we voor vakantie-aanvragen;
  • een beschrijving van de roostermethodiek, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het roosterproces;
  • en afspraken over bijvoorbeeld ruilingen, deeltijdwerken, overwerken en pauzes.

Ondersteuning bij ontwerp of beoordeling werktijdregeling

Het opstellen van een werktijdregeling is een tijdrovend en secuur werk, aangezien er veel wet- en regelgeving is over arbeids- en rusttijden. Bestaande afspraken op cao- en/of organisatieniveau spelen hierbij een belangrijke rol. De adviseurs van Déhora zijn zeer deskundig en ervaren in het uitleggen en interpreteren van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidstijden.

Afhankelijk van uw vraagstelling kunnen onze adviseurs het volgende voor u betekenen:

  • opstellen van een passende werktijdregeling;
  • advies en beoordeling van een nieuwe werktijdregeling;
  • beoordelen haalbaarheid en levenscyclus van de regeling;
  • het toetsen van de werktijdregeling aan de wet- en regelgeving, zoals cao en Arbeidstijdenwet;
  • de oplevering van een passende werktijdregeling met roostermodellen en spelregels.