ICRON: geavanceerde software voor Takenplanning

Standaard planning software is zeker niet voor elke organisatie de beste keuze. Is er sprake van bijvoorbeeld veel verschillende taken, complexe regelgeving, hoge mate van dynamiek (ad hoc werkzaamheden), een groot aantal medewerkers op verschillende locaties dan resulteert dit in een grote mate aan complexiteit binnen de planning. In dit soort situaties biedt een op maat gemaakt planpakket de uitkomst. ICRON is uitermate geschikt voor dergelijke Advanced Planning & Scheduling (APS) processen.

 

icron software workforce planning

ICRON: Software Advanced Planning & Scheduling (APS)

ICRON wordt op maat ingericht op basis van de specifieke kenmerken van uw bedrijfsproces en van uw (gewenste) bedrijfs- en planprocessen. Deze software voor advanced planning is modulair opgebouwd, dat zorgt voor veel flexibiliteit en een relatief snelle implementatie. ICRON kan organisatiebreed worden geïntegreerd met personeelsinzet en -management op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op basis van diverse criteria worden automatisch planningsvoorstellen berekend. Tevens beschikt u over planschermen en management-rapportages.

Meer grip op planning van processen

Met een APS-tool, zoals ICRON, heeft uw organisatie meer grip op de planning van uw processen en de daarbij benodigde medewerkers en middelen. Met een dergelijk systeem is uw organisatie beter in staat om te zorgen voor een optimale afstemming van uw mensen en middelen ten opzichte van het werkaanbod. Uw organisatie realiseert op deze manier een betere kwaliteit en een hogere service tegen een lager kostenniveau.

Full service ondersteuning bij implementatie

Déhora is implementatiepartner van ICRON. Onze experts weten wat er voor nodig is om deze software voor Advanced Planning & Scheduling (APS) succesvol te implementeren. Wij begeleiden het hele project, waarbij ook aandacht is voor veranderingsmanagement en opleidingen. In samenspraak met de betrokkenen medewerkers binnen uw bedrijf wordt stap voor stap aan een oplossing gebouwd dat is gebaseerd op uw bedrijfsprocessen.

Voordelen planning software ICRON

Veel flexibiliteit en een relatief snelle implementatie

De software is modulair en wordt volledig op maat ingericht.

Direct inzicht in de planprestaties

De management-rapportages geven direct inzicht in de prestaties van de planning en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn.

Implementatie door onze ervaren experts

Voor een succesvol eindresultaat gaat, naast de implementatie, ook veel aandacht uit naar verandermanagement en opleidingen.