Bekijk onze opleidingen, trainingen en workshops van Déhora Academy

Controleer snel en eenvoudig uw personeelsplanning

ATW Connect tool

atw connect tool

Waarom ATW Connect?

  • Direct te koppelen aan uw planning software
  • 100% waterdichte controle op de Arbeidstijdenwet
  • Inzichtelijke rapportages

ATW Connect bespaart tijd en geeft zekerheid

Wilt u zeker weten of uw rooster en gewerkte uren aan de regels van de Arbeidstijdenwet voldoen? Met ATW Connect checkt u snel en eenvoudig uw personeelsplanning.

Bent u degene die verantwoordelijk is voor de roosters van uw personeel en controleert u deze handmatig op wet- en regelgeving? Dan weet u dat het een tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheid is. Het ontbreken van automatische controles zorgt vaak voor overtredingen van de regels van de Arbeidstijdenwet. Bij controle van de Inspectie SZW kan dit leiden tot hoge boetes.

Informatie of demo aanvragen >
check roosters op arbeidstijdenwet of atw

Voldoen aan regels van de Arbeidstijdenwet

De regels voor rust- en werktijden zijn vastgesteld in de Arbeidstijdenwet (ATW). Deze regels hebben als doel om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers te waarborgen.

Arbeidstijdwettelijke overtredingen kunnen hoge boetes en sancties opleveren. Om deze te voorkomen, dient u uw medewerkers conform de ATW te laten werken. Het controleren van roosters en gewerkte uren is echter een arbeidsintensieve klus. Om u hierbij te helpen introduceert Déhora de tool: ATW Connect.

Maximale controle tegen minimale inspanningen

ATW Connect onderzoekt uw roosters en de gewerkte uren op mogelijke overtredingen. De uitkomsten worden vervolgens verwerkt in overzichtelijke rapporten. Hiermee heeft u in een handomdraai inzicht in de knelpunten van uw roosters en krijgt u de mogelijkheid om aanpassingen te doen.

Dit levert twee grote voordelen op:

  • u voorkomt boetes van de Inspectie SZW;
  • en, belangrijker nog, het geeft medewerkers een verantwoord werkpatroon.

Koppeling met eigen plan- en/of tijdsregistratie software

De module ATW Connect kan heel makkelijk aan uw eigen tijdregistratiesysteem gekoppeld worden. Het koppelen kan op twee manieren:

  • via integratie: de koppeling van de module wordt in samenwerking met uw softwareleverancier in uw tijdregistratiesysteem ingebouwd;
  • via het exporteren van gegevens: de resultaten worden in overzichtelijke rapportages getoond en kunnen indien gewenst worden geïmporteerd in uw systeem.

Wat zijn de voordelen van ATW Connect?

Eenvoudige koppeling aan uw software

ATW Connect koppelt eenvoudig aan uw eigen planning software en/of tijdregistratiesysteem. Zo zijn de rapportages altijd beschikbaar en actueel.

Op maat mogelijkheden

Het is tevens mogelijk om de standaard ATW-controleset aan te vullen met uw eigen cao-regels. Zo maakt u roosters conform uw cao-afspraken.

Volledig betrouwbaar

De interpretatie van ATW-regels is opgesteld in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze methode hanteren zij zelf tijdens inspecties.

Wilt u meer weten over ATW Connect of een demo aanvragen?

Stel uw vraag en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.