Rust en regelmaat in roosters

De invloed van roosters wordt gemakkelijk onderschat. Ze vormen het ritme waarop uw medewerkers hun leven (werk & privé, gezondheid & sociaal) moeten inrichten. Spreken uw medewerkers ook wel eens over ‘rust in de roosters’? Ziet u zich bij iedere ziekmelding of trainingsdag genoodzaakt om de het rooster helemaal aan te passen? Of is er geen patroon in de vrije weekenden?

De voordelen van rust in roosters

Wij krijgen vaak de vraag vanuit organisaties om meer rust en regelmaat in te bouwen in de roosters:

 • vanuit medewerkers zodat zij bijvoorbeeld thuis hun privé leven beter kunnen inrichten
 • vanuit werkgever om het aantal roosterwijzigingen te verminderen. 

Veel regels over ‘wat goede roosters zijn’, gaan uit van de gemiddelde werknemer. Zoals u weet, bestaat die gemiddelde werknemer niet. Ieder mens is anders. Dat is de reden dat er veel voor te zeggen is om mensen invloed te geven op hun rooster. Waar dat niet mogelijk is of waar daar niet voor gekozen wordt, is regelmaat een groot goed. Een bepaalde mate van voorspelbaarheid en berekenbaarheid doet de meeste mensen goed. De term ‘rust in de roosters’ verwijst hiernaar.

Het resultaat voor uw organisatie is een hogere medewerkerstevredenheid en minder klachten over het rooster. U zult als werkgever meer in control zijn inzake personele inzet en lagere kosten door minder herplannen en ruilingen. Voor uw medewerkers betekent dit zij meer zekerheid hebben over hun eigen planning (werkdagen en vrije tijd) door minder roosterwijzigingen en meer regelmaat. 

 

interim planners en planning managers

Zorgen voor rust en voorspelbaarheid

De mogelijkheden om rust en voorspelbaarheid in het rooster in te bouwen zijn: 

 • Een herkenbaar patroon van elkaar opvolgende diensten. Voorbeelden: altijd na een reeks van nachtdiensten volgt een vroege dienst, het weekendpatroon is 2 weekenden werken, 1 weekend vrij. Het helpt als u met elkaar afspraken maakt over de patronen in het rooster die mensen prettig vinden (bij voorbeeld; de laatste ochtenddienst in de reeks eindigt een uur eerder).  
 • Robuust rooster: het is ook van belang om roosters voldoende robuust te maken, zodat niet iedere trainingsdag van de ene medewerker leidt tot een verstoring van het rooster van 5 collega’s. Meer in het algemeen is het prettig als u voor een buffer zorgt om op calamiteiten te kunnen reageren.  
 • Eerlijke verdeling lusten en lasten: u kunt ‘rust in de roosters’ ook iets breder zien. Het gaat dan om een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Zodat de meest impopulaire diensten niet altijd bij de minst assertieve medewerker terecht komt. Ook de samenstelling van ploegen of vaste koppels van medewerkers die op elkaar zijn ingespeeld kan bijdragen aan de rust in uw processen.  
werkaanbod planning

Onze aanpak

Déhora heeft ruim 33 jaar ervaring met het goed organiseren van onregelmatig werk. Wij weten wat medewerkers prettig en minder prettig vinden in roosters en hoe rust en regelmaat kunnen worden ingebouwd. Als wij bij u de roosters structureel komen verbeteren, dan pakken wij dat projectmatig aan:

 1. Inrichten projectgroep met daarin de belangrijke stakeholders.
 2. Roosteruitgangspunten bepalen of herijken: onder begeleiding en advies van Déhora.
 3. Een werktijdregeling opstellen in samenwerking met de projectgroep., zodat helder is hoe de rust en regelmaat voortaan wordt ingeroosterd.
 4. Daarnaast begeleiden wij roosteraars en planners  de eerste maanden met het nieuwe rooster.
 5. Opleidingen en trainingen: wij trainen de betrokkenen bijvoorbeeld op ATW,  de cao en roostervuistregels. 

Ons doel is dat uw organisatie na dit project zelfstandig de rust en regelmaat in rooster voortaan kan realiseren. 

Meer weten?

Voor informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sven Wansink. (S.Wansink@Dehora.nl, 06-2139 4604 )

confectie of maatwerk roosters
Roosters: confectie of maatwerk?

One size fits all? Het stads- en streekvervoer is een voorbeeld van een sector waarin werktijden op grote schaal zijn…

Instemmingsverzoeken OR
Roostergerelateerde OR instemmingsverzoeken: hoe zit het nou echt?

Om personeel efficiënt en duurzaam in te zetten is het voor werkgevers van belang om personeelsroosters actueel te houden. Daarom vinden er regelmatig roosterwijzigingen plaats. Er is echter rondom roosterwijzigingen nog altijd veel onduidelijkheid wanneer er toestemming nodig is van de OR.

workshop roosters maken
Workshop
 • 1 dag
 • Amsterdam / incompany
Op aanvraag
Workshop Het maken van een personeelsrooster

Deze workshop is geschikt voor iedereen die op professionele wijze een rooster wil maken en/of roosters vakkundig wil beoordelen.