Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Aandachtspunten bij thuiswerken; tijdens en na lockdown

trainingen-tijdens-pandemie

Nederland bevindt zich momenteel opnieuw in lockdown vanwege het coronavirus. Als gevolg hiervan werken veel medewerkers weer — of nog steeds — vanuit huis. Veel organisaties hebben hun kantoordeuren al sinds maart 2020 gesloten. Het is een nieuwe situatie voor ons allen. Hoe zorgt u er als werkgever voor dat medewerkers de juiste handvatten hebben om gezond en efficiënt vanuit huis te kunnen werken? En hoe leidt u het thuiswerken in goede banen? In deze blog bespreken we enkele aandachtspunten op het gebied van thuiswerken.

Aandachtspunten bij thuiswerken

Thuiswerken en het beleid dat daarbij komt kijken, is de afgelopen maanden een belangrijk agendapunt binnen veel organisaties. Hoe verliep het thuiswerken de afgelopen maanden? Wat ging goed en wat kan er anders of beter? Welke vorm van ondersteuning hebben medewerkers nodig? En wat voor (aanvullende) afspraken moeten organisaties maken over thuiswerken? Zowel medewerkers als werkgevers zijn zoekende naar handvatten om het thuiswerken — ook op de langere termijn — tot een succes te maken. Déhora helpt u graag op weg.

 • Thuiswerkbeleid

  Door de ervaringen van afgelopen maanden is uw organisatie wellicht aan de slag gegaan met de inrichting van het thuiswerkbeleid. Een hoop vragen komen hierbij kijken vanuit organisatiekant. Wat wordt er afgesproken over bereikbaarheid en aanwezigheid? Hoe kan je het beste leiding geven op afstand? Hoe kun je medewerkers blijvend motiveren? Wat kan je doen om de productiviteit van de medewerkers te behouden? En hoe blijven medewerkers zich verbonden voelen met het team en de organisatie? Daarnaast is het van belang om het werk op een goede manier in te richten, zodat er veilig met bedrijfsdata wordt omgegaan.

 • Vergoeding

  Ook komen organisaties voor een keuze te staan wat betreft de vergoedingen voor medewerkers. Vanaf 1 januari 2021 mag de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast worden uitbetaald aan thuiswerkers. Sommige werkgevers betalen hun medewerkers een thuiswerkvergoeding. Dit is niet verplicht, tenzij het in de cao is opgenomen (zoals in de cao van de Rijksoverheid). Hoe gaat u hier als organisatie mee om?

 • Werk-privébalans van medewerkers

  Voor medewerkers rijst de vraag hoe zij een gezonde werk-privébalans kunnen (blijven) behouden. Ook wordt steeds meer nagedacht over hoe je een thuiswerkplek op een ergonomische manier kunt inrichten. Het is daarnaast van belang om na te denken over hoe je op een goede manier contact houdt met collega’s die je enkel op afstand ziet. Nu het werk vooral plaatsvindt in een thuisomgeving, hebben thuiswerkers soms moeite met de werk-privébalans. Hoe houd je de grenzen dan gescheiden? En hoe behoud je een goede balans? Dit is een extra uitdaging wanneer de zorg voor (jonge) kinderen en het geven van thuisonderwijs daar nog bij komt. Door de sluiting van de scholen en kinderopvangcentra ervaren medewerkers hier vaak problemen mee. Het maken van goede afspraken is hierbij van groot belang. Zowel tussen de medewerker en het thuisfront als tussen de werkgever en medewerker. Dergelijke afspraken kunnen gaan over bereikbaarheid, werktijden en eventuele andere aanpassingen. Door een flexibele opstelling aan te nemen, kunnen alle partijen tot een werkbare situatie komen.

 • Zorgplicht van werknemers

  Als werkgever heeft u volgens de wet een zorgplicht voor uw medewerkers. Dit betekent dat organisaties moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Ook dienen werkgevers de psychosociale arbeidsbelasting te monitoren. Zelfs wanneer medewerkers vanuit huis werken. Als werkgever moet u actief met uw medewerkers communiceren over hoe zij hun werk op een gezonde en veilige manier kunnen (blijven) uitvoeren.

De toekomst van thuiswerken

Weet u hoe uw medewerkers het thuiswerken de afgelopen maanden hebben ervaren? Wat zij graag willen behouden of wat ze graag anders zouden zien? En welke aandachtspunten van belang zijn bij het opstellen van een thuiswerkbeleid voor de toekomst? Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft in het najaar van 2020 de uitkomsten van recente onderzoeken naar de mate, de beleving en de toekomst van thuiswerken samengevat. Uit de meeste studies blijkt dat 40% tot 60% van de thuiswerkers verwacht na de coronacrisis vaker thuis te gaan werken. De grootste groep werkenden verwacht dit na de coronacrisis tussen de één en drie dagen te doen.

Is uw organisatie klaar voor het nieuwe normaal?

Veel organisaties ervaren de mogelijkheden en voordelen die thuiswerken biedt. Er wordt al nagedacht over hoe het thuiswerken in de toekomst kan worden vormgegeven. Is uw organisatie al klaar voor ‘het nieuwe normaal’? Wat wordt de nieuwe norm wat betreft thuiswerken als de coronacrisis voorbij is?

Hoe kan Déhora organisaties ondersteunen?

De specialisten van Déhora adviseren u graag op het gebied van thuiswerken. Vanuit onze expertise en praktijkgericht (vragenlijst)onderzoek waarmee wij wensen en ervaringen van medewerkers in kaart brengen, ondersteunen wij organisaties met veel plezier om hen toekomstbestendig te maken op het gebied van thuiswerken. Daarnaast bieden wij aan diverse teams de workshop ‘Efficiënt en Gezond Thuiswerken’ aan. Hierin geven we medewerkers concrete handvatten en tips om op een efficiënte en gezonde manier vanuit huis te kunnen werken.

Voor meer informatie of voor een vrijblijvend introductiegesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier, of u kunt ons bereiken via het telefoonnummer: +31 (0) 20 213 53 14

Mogelijk ook interessant voor u:

uitdagingen-voor-planners-in-de-zorg
 Uitdagingen en oplossingen voor planners in de zorg tijdens coronacrisis

Planners in de zorg staan momenteel voor een ongekende uitdaging: het plannen van personeel in crisistijd. Het is momenteel belangrijker dan ooit om het personeel gezond in te roosteren en tevens de organisatie draaiende te houden. Daar komt best veel bij kijken. Wij beschrijven de top 3 uitdagingen met mogelijke oplossingen.

7 gouden tips voor consignatie in crisistijd 

De huidige coronacrisis vraagt veel van medewerker. Met name als collega’s ziek worden of het werk in korte tijd toeneemt maken mensen lange dagen, lange weken en wordt er veel overgewerkt. Ook voor de medewerkers die in consignatie werken (oproepbaar om werk uit te voeren). Deze toewijding en betrokkenheid is zeer te prijzen. Daarnaast is het belangrijk dat wij allemaal gezond blijven en op de lange termijn fit aan het werk kunnen blijven en onze sociale activiteiten kunnen uitvoeren. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zo lang mogelijk gezond en fit blijft, én niet overwerkt raakt? Wij geven u de 7 gouden tips om dit mogelijk te maken.