Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Strategische personeelsplanning (SPP): maak uw personeelsbestand toekomstbestendig (2/2)

strategische-personeelsplanning

Strategische personeelsplanning speelt een steeds grotere rol in organisaties. Tegelijkertijd ontwikkelt de markt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. Organisaties moeten in beweging komen om ervoor te zorgen dat zij op het juiste tijdstip de juiste mensen in huis hebben om de strategische doelen te behalen. Wilt u weten hoe? Dat leest u in dit tweeluik.

In onze vorige post schetsten wij het beeld van een veranderende markt. Dit maakt het steeds lastiger om zonder adequate strategische personeelsplanning de verwachte toekomstige vraag en het toekomstige aanbod van werk op elkaar aan te laten sluiten. Daarom is het cruciaal dat organisaties naast de benodigde kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers naar een derde variabele kijken: kracht. Hier leest u hoe u uw medewerkers in hun kracht zet.

Wat betekent het om in je kracht te staan?

Medewerkers zijn heel verschillend in het soort organisatie en de baan waarin zij het beste op hun plaats zijn. De een vindt het bijvoorbeeld belangrijk om een rijk palet aan taken te kunnen uitvoeren terwijl de ander zich juist liever specialiseert. Sommigen werken liever volgens vastgelegde procedures waar anderen het werk naar eigen inzicht willen kunnen uitvoeren. Ook heeft iedere medewerker een eigen ‘tijdsprofiel’ met bijvoorbeeld een voorkeur voor bepaalde werktijden, flexibiliteit en voorspelbaarheid van het rooster. Niet alleen medewerkers zelf hebben hier verschillende voorkeuren in. Ook organisaties hebben behoefte aan een bepaald ‘type’ medewerker dat aansluit bij het soort werk, de werktijden en de strategische doelen van de organisatie. Zij willen dat medewerkers in hun kracht staan. Dat doen zij wanneer hun doelstellingen, behoeften, waarden, normen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op één lijn staan met die van de organisatie. Dit betekent dat de organisatie het beste uit de medewerkers haalt en de medewerkers het beste uit hun baan.

Hoe kracht een rol kan spelen in uw organisatie

Wanneer u aan de slag gaat met de afstemming tussen medewerker en organisatie is een eerste stap het systematisch in kaart brengen van het type medewerker dat in uw organisatie de komende jaren op zijn of haar plaats is. Het gaat hierbij niet om de taakomschrijving of de vereiste kwalificaties maar om wensen en voorkeuren die passen bij uw organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van aansturing, samenwerking, de manier van werken, werkinhoud en persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijke dimensie hierin is de factor tijd: hoe wilt u dat uw medewerkers aankijken tegen onregelmatigheid, werken buiten kantooruren of overwerk? Dergelijke vragen zullen in een flexibiliserende arbeidsmarkt steeds relevanter worden. Maak waar nodig een onderscheid tussen verschillende afdelingen en functies. Maak bijvoorbeeld per groep een persona van de ‘typische’ medewerker.

De Déhora Krachtmeter®

De volgende stap in een SPP-traject is het in kaart brengen van de wensen, doelen en behoeften van uw huidige personeelsbestand. Wanneer u hier een duidelijk beeld van heeft, kunt u gericht sturen op discrepanties tussen medewerkers en de organisatie. Hiervoor heeft Déhora de Krachtmeter® ontwikkeld. In de Krachtmeter® wordt voor een breed scala aan onderwerpen gemeten hoe medewerkers hun huidige werksituatie beoordelen, en hoe hun ideale werksituatie eruit zou zien. Hiermee ziet u precies op welke gebieden uw medewerkers in hun kracht staan en wat ervoor nodig is om ze in uw organisatie in hun kracht te brengen.

Kracht aan de basis van strategische personeelsplanning

Wanneer u inzicht heeft in de afstemming van doelen, normen en waarden kunt u in uw  strategische personeelsplanning actief sturen op het behouden en vergroten van de kracht van uw medewerkers. Als uw medewerkers zich bijvoorbeeld perfect op hun plaats voelen in hun huidige functie terwijl deze functie niet langer aansluit bij de strategische doelen van de organisatie, weet u dat hier behoefte is aan verandermanagemstrategische personeelsplanningent of aan her-evaluatie van de positie van de medewerkers. Komen zij op termijn misschien elders in de organisatie beter tot hun recht? De situatie en gevraagde strategie zijn juist weer heel anders wanneer uw medewerkers zich niet op hun plek voelen, terwijl zij een functie bekleden die voor uw organisatie van toekomstig strategisch belang is. In dit geval is het zaak om te onderzoeken hoe de functie zo kan worden ingericht dat medewerkers optimaal worden ingezet en voor de organisatie behouden kunnen blijven. Zo zijn er tal van mogelijke scenario’s en tal van manieren waarop de dimensie kracht uw strategische personeelsplanning kan verreiken. Denkt u bij het in kaart brengen van uw toekomstige personeelsbehoefte dus aan de drie K’s: kwaliteit, kwantiteit én kracht!

Het eerste deel van deze blog vindt u onderaan deze pagina. Of klik hier.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe kracht een rol kan spelen in uw strategische personeelsplanning? Neem contact met ons via het telefoonnummer: +31 (0) 20 213 68 71

Mogelijk ook interessant voor u:

strategische-personeelsplanning
Strategische personeelsplanning (SPP): maak uw personeelsbestand toekomstbestendig (1/2)

Strategische personeelsplanning speelt een steeds grotere rol in organisaties. Tegelijkertijd ontwikkelt de markt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. Organisaties moeten in beweging komen om ervoor te zorgen dat zij op het juiste tijdstip de juiste mensen in huis hebben om de strategische doelen te behalen. Wilt u weten hoe? Dat leest u in dit tweeluik.