Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

De Arbeidstijdenwet (ATW) bevat complexe regelgeving op het gebied van arbeids- en rusttijden. Zeker als het gaat om onregelmatige arbeidstijden, zoals nachtdiensten en consignatie (oproepen).  Een foutje is zo gemaakt bij de toepassing van de Arbeidstijdenwet. Veel organisaties maken bewust of onbewust overtredingen op de Arbeidstijdenwet.  Een controle door de  Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) leidt vaak tot (hoge) boetes.

Een overtreding wordt snel gemaakt

Dat overtredingen soms snel worden gemaakt wordt goed geïllustreerd met het volgende voorbeeld. Servicemonteurs van organisaties zijn het visitekaartje naar de buitenwereld. Ze zijn veel onderweg om storingen op te lossen en onderhoud te plegen bij klanten. Eenmaal daar aangekomen werken ze vaak net zolang door totdat er een oplossing is, wat zeer wordt gewaardeerd door de werkgever en de klant. Echter, de klantgerichte werkwijze van de monteurs in combinatie met veel reistijd, zorgt er vaak voor dat monteurs in een werkweek van vijf dagen bijna 50 uur aan arbeidstijd maken. Komt er die week ook nog wachtdienst (consignatie) bij – waarbij de gehele oproep arbeidstijd is – dan is de kans groot dat de normen van de Arbeidstijdenwet worden overschreden.

Slimme inzet ATW: lagere personeelskosten en geen boetes

De Arbeidstijdenwet bevat en bewaakt de kaders wat betreft veilig en gezond werken voor zowel de werkgevers als de werknemers. Het draagt in grote mate bij aan het werken op een duurzame manier en dat resulteert in lagere personeelskosten op de langere termijn. Daarnaast voorkomt uw organisatie hoge boetes als er sprake is van overtredingen op de Arbeidstijdenwet.

 

Mogelijk ook interessant voor u

€12,5 mln voor duurzame inzetbaarheidsprojecten
Arbeidstijdenwet: hoeveel aanwezigheidsdiensten mag ik draaien?

Aanwezigheidsdiensten (AWD): hoeveel uur mag er gewerkt worden en hoeveel rusturen zijn er vastgesteld? Déhora licht dit toe.

‘Must knows’ van de Arbeidstijdenwet (ATW)

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige urenregistratie van zijn werknemers (zoals begin- en eindtijden diensten, pauzes en oproepen). Deze registratie is één van de belangrijkste eisen van de Arbeidstijdenwet, want het daadwerkelijk gelopen rooster moet voldoen aan alle wettelijke regelgeving.  In de praktijk is het vaak een uitdaging om te voldoen aan de ATW, met name bij onregelmatige diensten.