Test jouw kennis van burn-out preventie

Herstel na corona vraagt om Strategische Personeelsplanning

Strategische-personeelsplanning

Succesvolle organisaties herbezinnen zich met regelmaat op de gekozen bedrijfsstrategie en stellen deze zo nodig bij. De onzekerheid rond de wijze van herstel na corona is hiervoor een sterke aanleiding. Bijsturen van de strategie kan serieuze gevolgen hebben voor de toekomstige benodigde workforce in omvang, competenties en wendbaarheid. Om een nieuwe bedrijfsstrategie tot een succes te kunnen maken, is een aansluitende Strategische Personeelsplanning een vereiste. Enkel de organisaties die hun koers tijdig en effectief aanpassen aan de steeds sneller wijzigende omgeving, zullen op termijn overleven.

De geschiedenis herhaalt zich

Wie herinnert zich nog de beelden van de Tsunami op de stranden van Phuket in 2004? We keken ernaar via schokkende beelden die toeristen op sociale media plaatsten. Het was tragisch wat er gebeurde, maar de gevolgen bleven op afstand. Dat geldt in mindere mate voor de aanslag op de Twin Towers in New York, in 2001. Daarvan zijn de maatregelen op het internationale vliegverkeer zelfs na 19 jaar nog voelbaar in verscherpte veiligheidsmaatregelen. Ook de financiële crisis van 2008 staat nog vers op ons netvlies. Het herstel duurde tot 2018. Ook van deze crisis werken de gevolgen nog door in aangepaste risicobeoordelingen bij financieringen. De geschiedenis herhaalt zich en gevolgen nemen toe.

Covid-19

Begin 2020 komt een nieuwe tsunami op gang, aangedreven door het coronavirus. Wie had kunnen voorzien dat dit virus zo’n enorme impact zou hebben. Volgens analisten zullen de economische gevolgen groter zijn dan die van de financiële crisis in 2008. (Zie o.a. SEO Economisch Onderzoek, Juni 2020,  in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de gemeente Amsterdam.) In dit onderzoek wordt aangegeven dat 18 – 34 % van de banen wordt geraakt (300.000 – 600.000 banen). Impact voor individuele bedrijven is afhankelijk van hun productlijn en serviceverlening.

In sommige gevallen ondervinden organisaties een sterk wegvallende vraag. Minder vraag naar investeringsgoederen, minder vraag naar flexibele arbeid, stilvallen van OV en luchtvaart. Soms ondervinden organisaties juist een substantiële vraagtoename. Hiervan zie je veel voorbeelden in de installatiebranche, zorg, logistiek, bij webshops en natuurlijk bij de overheid. Zowel de toenames als de afnames hebben groot effect op onderliggende bedrijfsprocessen en de workload. De toekomstige ontwikkeling van de impact van COVID-19 is nog erg onzeker.

Een ‘nieuw normaal’

De overheid neemt op aangeven van het RIVM maatregelen om verspreiding van het coronavirus af te remmen. Organisaties reageren direct. Ze nemen actie op geleide van de klantvraag en de richtlijnen vanuit de overheid (thuiswerken, inrichten van 1,5 meter afstand, spreiden van werktijden). Geleidelijk ontstaan er modus operandi voor de coronaperiode, die nog altijd voortduurt. Vanuit de politiek wordt regelmatig met enig optimisme gesproken over een ‘nieuw normaal’.

De illusie van controle

Steeds vaker komen berichten in de media dat het ‘nieuwe normaal’ onder druk staat. Aangedreven door de schijnbare controle van de virushaarden, de verruiming van maatregelen, en het mooie zomerweer zakt het draagvlak voor de door de overheid bepaalde maatregelen weg. Mensen gaan weer naar hun werklocatie, of op pad om elkaar te ontmoeten en houden zich steeds minder aan richtlijnen die vanuit de overheid worden gesteld.

Het OV, stranden, parken, terrassen en winkelstraten zijn overvol. Jongeren organiseren illegale feesten. Bedrijven gaan reorganiseren (corona-ontslagen) of vallen om. Van medewerkers worden loonoffers gevraagd. Werkeloosheid loopt op. De belasting van het zorgsysteem neemt toe als gevolg van uitgestelde zorgvraag. In eigen land en op internationaal niveau loopt het aantal besmettingen weer op. Het ‘nieuwe normaal’ is nog alles behalve duurzaam en lijkt steeds meer een illusie te zijn.

Welverdiende rust, of niet?

Nu we over de eerste schrik heen zijn, is het gevaar aanwezig dat we achterover gaan leunen en ons een welverdiende rust gunnen. Echter wordt het voor de CHRO nu pas echt spannend. Vanuit onderzoek begint zich het beeld af te tekenen dat de corona tsunami nog lange tijd effect zal hebben op de maatschappij. Als gesproken wordt over de herstelperiode na corona — om terug te komen naar het niveau van begin 2020 — is dit eerder in termen van jaren dan van maanden.

Corona is daarmee geen voorbijgaand dipje dat we kunnen uitzitten, maar een disrupter van bedrijfsstrategieën (die veelal op een groeiscenario waren gebaseerd). Overheidsondersteuning zal niet blijvend zijn. Wachten tot de coronagolf weer voorbij is, zal voor veel organisaties te lang gaan duren. Zonder bij te sturen kunnen zij niet overleven en blijven zij gevangen in het NOW-vangnet, totdat de overheid dit ondersteuningsprogramma niet langer ondersteunt. Daarna houdt het voortbestaan voor deze bedrijven op.

Succes in Strategy

Succesvolle organisaties herbezinnen zich met regelmaat op de gekozen bedrijfsstrategie en stellen deze zo nodig bij. De onzekerheid rond de wijze van herstel na corona is hiervoor een sterke aanleiding. Bijsturen van de strategie kan serieuze gevolgen hebben voor de toekomstige benodigde workforce in omvang, competenties en wendbaarheid.

Om een nieuwe bedrijfsstrategie tot een succes te kunnen maken, is een aansluitende Strategische Personeelsplanning een vereiste. Enkel de organisaties die hun koers tijdig en effectief aanpassen aan de steeds sneller wijzigende omgeving, zullen op termijn overleven. De CHRO heeft nu meer dan ooit de aanleiding en uitdaging om een workforce model te vinden dat wendbaar genoeg is om de dynamiek van de markt te kunnen volgen en weerbaar genoeg is om nieuwe tsunami’s succesvol te weerstaan.

Fail to Plan is Plan to Fail

Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties moeite hebben met het definiëren van een workforce strategie. Nóg meer bedrijven hebben moeite om de strategie om te zetten in daden en resultaat. Dit was ook al het geval vóór de corona tsunami. De huidige crisissituatie maakt werken aan de toekomst tot een nog grotere uitdaging. Het belang van een goede strategie is echter groter dan ooit. (Fail to Plan is Plan to Fail, Benjamin Franklin).

Draagvlak voor verandering

De gevolgen van corona zijn niet voorspelbaar. Toch hebben MT’s de rol om ook in deze onzekere omgeving de koers voor de organisatie uit te zetten. In veel gevallen zullen de koerswijzigingen veel vragen van de organisatie, het management, de medewerkers en businesspartners. Om deze acties succesvol uit te (laten) voeren, is breed draagvlak nodig (Culture eats strategy for breakfast. Peter Drucker).

Grip op de toekomst met Déhora

Déhora adviseert al meer dan 30 jaar bedrijfsleven en overheid op het gebied van (strategische) personeelsplanning. Déhora helpt organisaties bij het gestructureerd implementeren en professionaliseren van strategische personeelsplanning. Een goede strategie alleen is niet genoeg om een verandering tot stand te brengen. Door vroegtijdige betrokkenheid van stakeholders realiseren we gedeelde urgentiebeleving en draagvlak voor een nieuwe koers. Onderzoek toont aan dat een gedragen strategie een doorslaggevende voorwaarde is voor een succesvolle implementatie.

Wil je ook meer grip op de toekomst met Déhora? Neem vrijblijvende contact met ons op.

Mogelijk ook interessant voor u: