Waar sta jij als planning professional? Weet jij welke mogelijkheden je hebt om te groeien? Ontdek het door middel van de Déhora profielscan!
duo workshop capaciteitsplanning zorg

Onderzoek op alle niveaus binnen diverse sectoren

De divisie Onderzoek voert onafhankelijk, deskundig en toepassingsgericht onderzoek uit. Onze kracht is gelegen in het feit dat wij onze onderzoeksvaardigheden combineren met concrete praktijkervaringen.

Onderzoek

Déhora's divisie Onderzoek

Samen met onze consultants vertalen wij onderzoeksresultaten naar concrete, toepasbare en creatieve aanbevelingen voor de praktijk. Hierbij hebben wij niet alleen oog voor bedrijfsmatige belangen, maar ook voor sociale en ergonomische belangen.

 

Welke klanten gingen u voor?

Als onafhankelijk expertisebureau worden wij afwisselend ingehuurd door werkgevers, OR, vakbonden en brancheorganisaties in alle sectoren. Ook doen wij vaak opdrachten voor beleidsverantwoordelijke overheidsinstellingen.

Onderzoeksinstrumenten en -methoden

Ieder vraagstuk vraagt om een eigen benadering. Déhora’s divisie Onderzoek beschikt over een breed scala aan onderzoeksinstrumenten en –methoden. Samen met u kijken wij graag naar welke methode(n) het beste aansluit(en) bij uw mogelijkheden en wensen alsmede uw beschikbare budget. Onze opdrachten kunnen grofweg in drie categorieën worden verdeeld welke hieronder uiteen worden gezet.

Methoden van onderzoek

1

Inventarisatieonderzoek

Inventarisatieonderzoek draait om studies waarbij de inventarisatie van feiten, meningen en wensen centraal staat. Denk hierbij aan studies naar de behoeften, knelpunten en mogelijkheden van medewerkers rondom thema’s zoals flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid, studies naar werklast en werkdruk(-beleving) en medewerkerstevredenheid op het vlak van werktijden en roosters.

Inventarisatieonderzoek

Evaluatieonderzoek

Hierbij draait het om studies waarbij de evaluatie van een verandering centraal staat. Vergelijking van de resultaten van de voor- en nameting van een verandering (bijvoorbeeld de invoering van zelfroosteren) levert naast de directe evaluatie tevens inzicht in wat de randvoorwaarden en de kritische succesfactoren zijn voor eventuele implementatie op grotere schaal.

Onderzoek

Benchmarkonderzoek

Ook verzorgt Déhora benchmarkonderzoek waarbij de vergelijking centraal staat. Denk hierbij aan een vergelijking van tijdgerelateerde arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld de hoogte van toeslagen voor onregelmatigheid). Ook kunt u denken aan een vergelijking van de sociale en ergonomische aspecten van verschillende roosters en aan zaken zoals de efficiency en kosten van de workforce planning.

Benchmarkonderzoek