Heeft u al nagedacht over de bezetting van uw planafdeling deze zomer? Lees hier hoe onze interim planners u kunnen ondersteunen:
duo workshop capaciteitsplanning zorg

Onderzoek op alle niveaus binnen diverse sectoren

De divisie Research voert onafhankelijk, deskundig en toepassingsgericht onderzoek uit voor opdrachtgevers in diverse sectoren. Onze kracht is gelegen in het feit dat wij onze wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden combineren met concrete praktijkervaringen.

Uitgebreide kennis en ervaring

Dr. Christine Baaijens, Manager Research, is al sinds 2004 werkzaam bij Déhora.  Met haar divisie ondersteunt zij diverse organisaties bij het verkrijgen van een gezonde, doelmatige, passende flexibele personele bezetting. In dit kader heeft haar afdeling onderzoek gedaan naar flexibele werktijden, ploegenarbeid, gezonde roosters en duurzame inzetbaarheid.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, bekijk dan de video. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen en dan verwijzen wij u graag door naar Christine Baaijens.

 

Onderzoek workforce planning

Waarom Déhora Research?

Er zijn drie redenen waarom u als opdrachtgever kiest voor Déhora Research:

  • we combineren wetenschappelijk onderzoek met concrete praktijkervaring, dat betekent dat onze oplossingen goed toepasbaar zijn in de praktijk;
  • al onze onderzoeken zijn onafhankelijk: we werken voor verschillende opdrachtgevers zoals werkgevers, ondernemingsraden, vakbonden of brancheorganisaties;
  • het verrichten van maatwerk onderzoek. Hierbij starten we met uw vraagstelling en waar u dan precies antwoord op wilt hebben. Met de best passende onderzoeksmethode komen we tot een optimaal resultaat.

Onze onderzoeksmethoden

1

Inventarisatieonderzoek

Inventarisatieonderzoek draait om studies waarbij de inventarisatie van feiten, meningen en wensen centraal staat. Denk hierbij aan studies naar de behoeften, knelpunten en mogelijkheden van medewerkers rondom thema’s zoals flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid, studies naar werklast en werkdruk(-beleving) en medewerkerstevredenheid op het vlak van werktijden en roosters.

Inventarisatieonderzoek

Evaluatieonderzoek

Hierbij draait het om studies waarbij de evaluatie van een verandering centraal staat. Vergelijking van de resultaten van de voor- en nameting van een verandering (bijvoorbeeld de invoering van zelfroosteren) levert naast de directe evaluatie tevens inzicht in wat de randvoorwaarden en de kritische succesfactoren zijn voor eventuele implementatie op grotere schaal.

Onderzoek workforce planning

Benchmarkonderzoek

Ook verzorgt Déhora benchmarkonderzoek waarbij de vergelijking centraal staat. Denk hierbij aan een vergelijking van tijdgerelateerde arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld de hoogte van toeslagen voor onregelmatigheid). Ook kunt u denken aan een vergelijking van de sociale en ergonomische aspecten van verschillende roosters en aan zaken zoals de efficiency en kosten van de workforce planning.

Benchmarkonderzoek