Onze klanten

Onze klanten & best practices

Afstemming tussen werkaanbod en medewerkers

FloraHolland zag volop kansen voor een efficiënter werkproces. Daarvoor waren nieuwe roosters nodig. Maar draagvlak voor de roosters vinden bij het personeel: dat was de uitdaging.

Nieuw rooster voldoet aan wetgeving door roosterscan

Het verwerken van de wensen van alle medewerkers in een rooster is haast onbegonnen werk omdat het zeer tijdrovend is. Déhora hielp Rijkswaterstaat aan een nieuw rooster in slechts 4 weken in plaats van de gemiddelde 4 maanden. Lees in deze case hoe Déhora dit realiseerde.

Cao als basis voor een maatwerkrooster

Een cao is dikwijls een strak keurslijf dat weinig ruimte biedt voor een gunstig rooster. Déhora ondersteunt bedrijven bij het invullen van de paragraaf werk- en rusttijden en bij de cao-onderhandelingen om wel aan de eigen wensen te kunnen voldoen. Zo adviseerde zij ook Trespa bij de cao-onderhandelingen.

Roto Smeets Group
Innovatie in ploegendiensten

De inzet van het personeel is een van de belangrijkste stuurmiddelen om een hoger rendement te realiseren. Vandaag de dag zijn er diverse mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het rooster en valt er nog meer te behalen indien organisaties goed op de hoogte zijn van de wet en de cao.

Opleiding Personeelsplanner voor Succes schoonmaak
Betere resultaten door opleiding Personeelsplanner

De steeds hogere eisen aan de efficiënte inzet van personeel en de aanscherping van de controles door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) vragen om beter gekwalificeerde planners. SUCCES ziet dat de sleutel bij planning ligt en vroeg Déhora om hierover advies uit te brengen.

Plannersopleiding geeft strategisch inzicht

Een goed rooster maken is één. Maar waarom is het rooster zoals het is? En hoe kan het beter, afgestemd op het werkelijke werkaanbod én op de wensen van medewerkers? Een goede planner maakt niet alleen roosters maar weet ze ook strategisch in te zetten.