Test jouw kennis van burn-out preventie

Learning agility: een goede indicator voor succes?

artikel learning agility

De term learning agility wordt steeds vaker gebruikt. Vooral in het kader van assessments in de wereld van learning en development. Deze assessments hebben als doel om de competenties van een kandidaat of medewerker te analyseren. Assessments bieden daarmee inzicht in het huidige en toekomstige succes van een medewerker binnen een bepaalde functie. Wat veel mensen niet weten is dat assessments hun oorsprong vinden binnen defensie. Men wilde daar slimmer selecteren omdat al gauw bleek dat niet iedere rekruut geschikt was om militair te worden. Intelligentie- en persoonlijkheidstesten werden daarom ingezet om de juiste mensen voor de juiste functies te selecteren. Door de goede resultaten werd deze methode al gauw overgenomen door het bedrijfsleven.

Wendbaarheid bepalend voor succes

Jarenlang waren een intelligentie- en persoonlijkheidstest leidend in het beoordelen van het potentieel van een kandidaat of medewerker. En bij veel organisaties die dergelijke assessments uitvoeren is dit vandaag de dag nog steeds het geval. Echter, intelligentie- en persoonlijkheidstesten schetsen maar een beperkt beeld van het potentieel van een kandidaat. Deze testen bieden namelijk geen antwoorden op vragen rondom de wendbaarheid of het aanpassingsvermogen (agility) van een kandidaat of medewerker. Wendbaarheid die in onze snelveranderende wereld vaak bepalend is voor het succes van een medewerker. Als werkgever wil je ten slotte niet alleen weten of iemand nú geschikt is voor een bepaalde functie, maar ook of die persoon zich aan kan passen en waar nodig, belangrijke nieuwe vaardigheden kan aanleren.

Een compleet beeld

Omdat de gangbare competentietesten dus een te beperkt beeld geven van de competenties van een kandidaat of medewerker, hebben psychologen een test ontwikkeld die ook op learning agility (wendbaarheid of aanpassingsvermogen), meet. Deze test meet op verschillende onderdelen van learning agility. Zo wordt er gekeken naar: zelfbewustzijn (selfawareness), omgang met veranderingen (change agility), mentale wendbaarheid (mental agility), sociale wendbaarheid (people agility) en resultaatgerichtheid (results agility). De scores voor de verschillende onderdelen vormen samen de learning agility score. Samen met de intelligentie- en persoonlijkheidstesten geven die resultaten een completer beeld van de geschiktheid van een kandidaat of medewerker voor een bepaalde functie, zeker waar het gaat om het aanpassingsvermogen van de kandidaat. Verrassend genoeg is een hoge score niet per definitie beter dan een lage score. Het gaat vooral om het vinden van een juiste ‘match’ tussen de functie-eisen en de branche waarin men werkzaam is.

Op zoek naar de juiste ‘match’

Het vinden van deze ‘match’ door middel van een assessment vraagt veel expertise op het vlak van werving en selectie. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat het uitvoeren van een assessment, als onderdeel van een werving- en selectieproces of reorganisatie, voor veel organisaties een grote stap is. Er gaan daarnaast ook nog eens financiële middelen en tijd in zitten.

De kosten van een verkeerde keuze

De vraag is alleen: wat kost het jouw organisatie als er geen assessement wordt uitgevoerd en hierdoor mogelijk een verkeerde keuze wordt gemaakt? Grote kans dat de gevolgen niet alleen op financieel vlak voelbaar zijn (door de gemaakte werving- en inwerkkosten), maar dat deze verkeerde keuze ook van invloed is op de moraal van mensen binnen jouw organisatie. Een verhoogde werkdruk en frustraties over de kwaliteit kunnen direct invloed  hebben op het werkplezier en de bedrijfsresultaten.

Déhora helpt jou graag verder

De experts van Déhora werken intensief samen met psychologen die aangesloten zijn bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Samen met jou kunnen zij een assessment, gericht op de huidige of toekomstige geschiktheid van een medewerker of kandidaat, samenstellen en uitvoeren die past bij jouw hulpvraag. De uitkomsten van het assessment stellen jou in staat om een goede keuze te maken bij uw werving- en selectieproces of bij een reorganisatie. Heb jij behoefte aan een vrijblijvend gesprek? Neem dan gerust contact met ons op.