Test jouw kennis van burn-out preventie

Onze klanten

Onze klanten & best practices

Case Miele
Planning bij Miele – immer besser!

Miele België zag volop kansen voor een betere planning van haar monteurs. Daarvoor was onder andere een betere werkorganisatie voor nodig. Ook deed Miele beroep op een interim planner van Déhora.

Opleiding Personeelsplanner voor Succes schoonmaak
Betere resultaten door opleiding Personeelsplanner

De steeds hogere eisen aan de efficiënte inzet van personeel en de aanscherping van de controles door de Nederlandse Arbeidsinspectie vragen om beter gekwalificeerde planners. SUCCES ziet dat de sleutel bij planning ligt en vroeg Déhora om hierover advies uit te brengen.