Test jouw kennis van burn-out preventie

Hoeveel uren mogen jongeren van 16 en 17 jaar werken?

regels jongeren 16 17 jaar werken hoeveel uur

Voor jongeren van 16 en 17 jaar gelden bijzondere regels in de Arbeidstijdenwet. Belangrijk onderdeel is dat nachtdiensten en oproepdiensten niet zijn toegestaan. Jongeren moeten voldoende rust hebben, daarom zijn er strengere rustnormen.

Welke regels gelden volgens de Arbeidstijdenwet?

De volgende regelgeving geldt voor jongeren van 16 en 17 jaar:

Maximale arbeidstijden:

 • zij mogen niet meer dan 9 uur per dag en niet meer dan 45 uur per week werken (inclusief schooltijd*);
 • over een periode van 4 weken mogen deze jongeren niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werkzaam zijn (inclusief schooltijd*).

Minimale rusttijden:

 • daarnaast moet er worden voldaan aan enkele rustregels, zoals de dagelijkse onafgebroken rust. Hierbij moet worden voldaan aan minimaal 12 uur onafgebroken rust, waarin inbegrepen de periode van 23.00-06.00 uur. Deze regel zorgt ervoor dat de jonge werknemer niet ’s nachts werkzaam is;
 • tevens geldt een minimale wekelijkse onafgebroken rust van 36 uur in elke periode van 7×24 uur;
 • bij een werktijd langer dan 4,5 uur, moeten de jongeren minimaal een half uur pauze genieten. Deze pauze mag worden opgesplitst in 2 pauzes van minimaal 15 minuten.

Werken op zondag:

Er is ook nog specifiek regelgeving voor het werken op zondag van toepassing. Jongeren mogen alleen werken op zondag als er wordt voldaan aan een drietal voorwaarden:

 1. De aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken. Dit moet in het arbeidscontract staan.
 2. De bedrijfsomstandigheden in het bedrijf maken werken op zondag noodzakelijk. Er moet daarom overeenstemming zijn met:
  • de ondernemingsraad, of
  • de personeelsvertegenwoordiging, of
  • de betrokken werknemers.
 3. De jongeren moeten individueel toestemmen met werken op zondag.

In iedere periode van 52 weken moeten jongeren van 16 en 17 jaar minstens 13 zondagen vrij hebben. Het is alleen mogelijk dat zij minder zondagen per jaar vrij zijn als dat in een collectief regeling is afgesproken.

Wilt u de exacte wetteksten verder bekijken dan kan dat via de website van www.overheid.nl. Hier kunt u alle artikelen terugvinden.

*Let op: Voor de toepassing van deze regels geldt dat de tijd dat de jongeren op school zijn (of te wel onderwijs volgen) meetelt als arbeidstijd.

Vragen over de Arbeidstijdenwet

Heeft u een vraag over de Arbeidstijdenwet? Is u iets niet duidelijk over de toepassing daarvan? Déhora is expert op het gebied van de Arbeidstijdenwet en aanvullende wetgeving zoals het Arbeidstijdenbesluit. U kunt denken aan de volgende dienstverlening:

 • verbeteren van de kennis van uw medewerkers middels een workshop Arbeidstijdenwet of een online training;
 • wij kunnen er voor zorgen dat uw roosters ATW-proof zijn of uw roosters controleren;
 • advies over de toepassing van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit.

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Disclaimer

Alle informatie is geschreven en samengesteld met zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Déhora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.

 

Mogelijk ook interessant voor u

arbeidstijdenwet reeks diensten
Wat is de definitie van een ‘reeks diensten’ in de ATW?

De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert periode van 32 uur rust Maar wat is nu precies een reeks? Oftewel, wanneer start of…