Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is de definitie van een ‘reeks diensten’ in de ATW?

arbeidstijdenwet reeks diensten

De definitie van een ‘reeks van diensten’ wordt in de Arbeidstijdenwet (ATW) als zodanig niet benoemd. De definitie van een reeks van diensten is belangrijk voor het bepalen van het maximaal aantal achtereenvolgende diensten, waarin één of meer nachtdiensten voorkomen (Artikel 5:8, lid 6).

De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert periode van 32 uur rust

Maar wat is nu precies een reeks? Oftewel, wanneer start of eindigt een reeks van diensten? Hierbij draait het echt om de interpretatie van de wetgeving. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft daarom uitvoeringsregels opgesteld, waarin onder andere staat aangegeven hoe zij een reeks definiëren. Zij definieert een reeks van diensten als één of meer elkaar opvolgende diensten die worden voorafgegaan en worden gevolgd door minimaal 32 uur aaneengesloten rust. Dus zit er tussen twee diensten minder dan 32 uur rust, dan maken die diensten deel uit van dezelfde reeks.

De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert een periode van 32 uur rust, omdat dit gelijk is aan de minimale gedefinieerde rustperiode bij de regel voor wekelijkse rust in de ATW. Namelijk in artikel 5:5, lid 2, staat het volgende: ‘De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of ouder een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 72 uren in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren, welke rusttijd kan worden gesplitst in onafgebroken rustperioden van elk ten minste 32 uren.’

Andere definitie in uw cao

Ook zien wij in de praktijk dat er in sommige cao’s regels zijn opgenomen die een andere definitie van een reeks geven. In een dergelijke situatie moet er in uw planning rekening worden gehouden met zowel de regels in de cao, als de regels in de ATW.

 

 

Disclaimer: Alle informatie is geschreven en samengesteld met zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Déhora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.

Andere onderwerpen over de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet: hoeveel aanwezigheidsdiensten mag ik draaien?

Aanwezigheidsdiensten (AWD): hoeveel uur mag er gewerkt worden en hoeveel rusturen zijn er vastgesteld? Déhora licht dit toe.

‘Must knows’ van de Arbeidstijdenwet (ATW)

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige urenregistratie van zijn werknemers (zoals begin- en eindtijden diensten, pauzes en oproepen). Deze registratie is één van de belangrijkste eisen van de Arbeidstijdenwet, want het daadwerkelijk gelopen rooster moet voldoen aan alle wettelijke regelgeving.  In de praktijk is het vaak een uitdaging om te voldoen aan de ATW, met name bij onregelmatige diensten.