Kom op 5 oktober naar PLAN! Event in Sneek

Hoe blijft men duurzaam inzetbaar tijdens het thuiswerken?

Voor de ene organisatie was het een sprong in het diepe, voor de andere was het al langere tijd normaal; we kunnen er niet omheen dat Nederland in het afgelopen half jaar massaal aan het thuiswerken is geslagen om de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen en te houden. Maar hoe zorgt u ervoor dat u op een gezonde manier kunt thuiswerken? In deze blog geven we u een aantal tips om tijdens het thuiswerken ook duurzaam inzetbaar te blijven. Lees snel verder en doe er uw voordeel mee!

 

1. Zorg voor een fijne werkplek

Zorg voor een plek waar u geconcentreerd kunt werken. Bijvoorbeeld in een aparte werkkamer. Maar lang niet iedereen beschikt over de luxe van een werkkamer. Gelukkig kunt u ook als u geen werkkamer hebt een fijne werkplek voor uzelf creëren. Begin met uw zithouding. Zorg voor een goede stoel waarin u in de juiste houding kunt zitten; ontspannen schouders, polsen op tafel, ellenbogen in een hoek van 90 graden en heupen in een hoek van ongeveer 100 graden, waarbij de heupen iets hoger zijn dan de knieën. Zorg er vervolgens voor dat de bovenkant van het beeldscherm zich op ooghoogte bevindt en werk het liefst met een los toetsenbord en een losse muis. Tot slot kunt u ook nog denken aan de inrichting. Maak een werkplek waar u zich fijn voelt. Zet bijvoorbeeld leuke plantjes neer of gezellige kussentjes.

2. Creëer momenten van rust

Als u thuis aan het werk bent heeft u misschien de neiging om lang achter elkaar door te werken. Voor u het weet zit u uren lang op dezelfde plek. Dat kan niet gezond zijn! En dat is het ook niet. Neem daarom voldoende en tijdig pauze. U kunt pauze waarborgen door die tijd in uw agenda te blokken en bijvoorbeeld samen met een collega te lunchen via Teams (of een andere tool). Voor uw productiviteit is het ook heel goed om even naar buiten te gaan en een frisse neus te halen. Door even van de werkplek weg te gaan en even te bewegen komt u daadwerkelijk even los van het werk. Wat de productiviteit daarna alleen maar ten goede komt!

3. Vind een balans in werk- en privétijd

Wanneer u thuis werkt kunnen het werk- en privédomein makkelijker in elkaar overlopen. Een gezonde scheiding aanbrengen tussen deze domeinen helpt u om gefocust aanwezig te zijn bij werk dan wel bij privé, zonder dat u tegelijk met iets anders bezig bent in het hoofd. De eerder besproken aparte werkplek helpt hier heel goed bij omdat u na het werk de deur van de werkkamer dicht kan doen of de werkspullen uit het ‘werkhoekje’ kunt opruimen. Daarmee sluit u de werkdag ook echt af en dat is voor uzelf en de omgeving een teken dat uw vrije tijd start. Maak ook duidelijke afspraken met uw omgeving; bijvoorbeeld met uw partner wanneer u wel en niet gestoord kan/mag worden of met uw werk wanneer u wel en niet bereikbaar bent.

4. Houd uw ritme vast

Als u thuiswerkt heeft u wellicht de neiging om dit lekker in jogging pak vanuit bed te doen. Het is echter het best om uw gewone ritme aan te houden. Dus kleed u ’s ochtends gewoon aan en ga op uw vaste werkplek zitten. Mensen zijn gebaat bij een vast slaap- en waakritme, dit komt de gezondheid ten goede. Veel van uw interne processen hebben een biologische klok, zoals bijvoorbeeld de spijsvertering. Wanneer u zich niet aan uw eigen ritme vasthoudt u uw biologische klok, wat bijvoorbeeld kan leiden tot maag- en darmklachten.

5. Heb aandacht en begrip voor elkaar

Nu collega’s veelal vanuit huis werken is het lastiger om met elkaar in contact te blijven. Maar juist in tijden van onzekerheid is contact met naasten, en dus ook met uw collega’s, zo belangrijk. Hou daarom regelmatig samen een virtuele lunch- of koffiepauze, bel elkaar eens op en vraag hoe het met de ander gaat. Ook het organiseren van een online borrel of pub quiz versterkt het wij-gevoel binnen het team. Dat maakt het thuiswerken veel plezieriger!

En wat kunt u als manager doen?

Check regelmatig hoe het met uw teamleden gaat. Wees bereikbaar voor ze en plan één op één gesprekken in. Toon oprechte betrokkenheid en investeer in de relatie met uw medewerkers. Daarnaast is het uitstralen van vertrouwen van groot belang. Neem een coachende rol aan en moedig medewerkers aan om initiatief te tonen. Ook is het maken van resultaatafspraken belangrijk. Als medewerkers vanuit huis werken is het lastig om het proces te beoordelen. Beoordelen zal daarom op basis van output gaan. Afspraken over de te leveren output zijn daarom van groot belang. Om duidelijkheid te creëren dienen de gemaakte afspraken vast te worden gelegd in een thuiswerkbeleid en een thuiswerkovereenkomst.

Workshop thuiswerken

Nu in veel organisaties (deels) vanuit huis wordt gewerkt vanwege COVID-19, vraagt u zich wellicht af hoe u uw medewerkers hierin kunt ondersteunen. Déhora heeft een twee uur durende online workshop ‘Efficiënt en gezond thuiswerken’ ontwikkeld. Tijdens de workshop krijgen uw medewerkers praktische tips en handvatten om op een efficiënte en gezonde manier vanuit te kunnen (blijven) werken.

Bekijk of download de flyer voor meer informatie over “Workshop Efficiënt en Gezond Thuiswerken”

Bekijk of download flyer

Hoe kan Déhora organisaties ondersteunen?

Déhora kan de beleving van medewerkers voor u in kaart brengen met behulp van diverse technieken. Eén daarvan is het afnemen van een enquête die de ervaringen van medewerkers uitvraagt. De enquête wordt in overleg met u geheel op maat opgesteld. Thema’s die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen, zijn: communicatie, de inrichting van de thuiswerkplek, productiviteit, de verbondenheid met het team, aansturing en overleg, werk-privébalans en wensen op het gebied van thuiswerken voor de toekomst.

Déhora helpt organisaties bij het opstellen van een thuiswerkbeleid. Dit doen we in overleg met de belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld HR, ondernemingsraad, het management en de medewerkers. Door alle partijen bij de ontwikkeling te betrekken, wordt er draagvlak gecreëerd voor het beleid. Samen kijken we welke informatie er al beschikbaar is en welke informatie nog nodig is om een thuiswerkbeleid op te stellen dat goed aansluit bij de organisatie.