Test jouw kennis van burn-out preventie

Hoe blijft men duurzaam inzetbaar tijdens het thuiswerken?

Slim en efficiënt werken is steeds belangrijker geworden voor de gezondheid van jouw organisatie en medewerkers op de lange termijn. Duurzame inzetbaarheid van jouw personeel is daarom van levensbelang voor jouw organisatie. Maar wat houdt duurzame inzetbaarheid eigenlijk in? En steeds meer mensen werken vanuit huis, maar hoe zorgt u ervoor dat u op een gezonde manier kunt thuiswerken? In deze blog leggen wij uit wat duurzame inzetbaarheid is en geven wij een aantal tips weg om tijdens het thuiswerken ook duurzaam inzetbaar te blijven.

Duurzame inzetbaarheid gaat over een leven lang vitaal, gezond en productief, met de juiste kennis en motivatie aan het werk kunnen gaan. Werkgevers die zich bezighouden met dit onderwerp investeren in productiviteit, motivatie, gezondheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: het vereist een werkomgeving die dit mogelijk maakt en een instelling bij de medewerker om de mogelijkheden te benutten.

Werken op onregelmatige tijden en/of in ploegendiensten brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Juist in deze organisaties is het van belang om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Op deze manier stimuleert jij ook deze medewerkers om op een gezonde manier toe te werken naar de pensioengerechtigde leeftijd.

Wat zijn de voordelen van investeren in duurzame inzetbaarheid?

Door te investeren in een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid kunnen er diverse voordelen optreden voor zowel de werkgever als de werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lager ziekteverzuim, minder verloop van werknemers en een hogere arbeidsproductiviteit. Voor de medewerker leidt een gezondere levensstijl en werksfeer tot meer voldoening, hogere motivatie en een gelukkiger leven, zowel op werk-als privégebied.

Hoe blijf je duurzaam inzetbaar tijdens het thuiswerken?

 • 1. Zorg voor een fijne werkplek:
  Zorg voor een plek waar jij geconcentreerd kan werken, zoals een aparte werkkamer. Mocht je deze mogelijkheid niet hebben, creëer alsnog een fijne werkplek voor jezelf. Jouw zithouding is erg belangrijk, dus zorg voor een goede stoel waarin jij in de juiste houding kunt zitten; ontspannen schouders, polsen op tafel, ellenbogen in een hoek van 90 graden en heupen in een hoek van ongeveer 100 graden, waarbij de heupen iets hoger zijn dan de knieën. Zorg er vervolgens voor dat de bovenkant van het beeldscherm zich op ooghoogte bevindt en werk het liefst met een los toetsenbord en een losse muis. Tot slot kun jij jouw werkplek opvrolijken door plantjes neer te zetten.
 • 2. Creëer momenten van rust:
  Als jij thuis aan het werk bent heb je misschien de neiging om lang achter elkaar door te werken. Voor jij het weet zit je uren lang op dezelfde plek. Dat is niet gezond. Neem daarom voldoende en tijdig pauze. Jij kunt pauze waarborgen door een tijd in jouw agenda te blokken en bijvoorbeeld samen met een collega te lunchen via Teams. Voor jouw productiviteit is het ook heel goed om even naar buiten te gaan en een frisse neus te halen. Door even van de werkplek weg te gaan en even te bewegen komt jij daadwerkelijk even los van het werk. Wat de productiviteit daarna alleen maar ten goede komt.
 • 3. Vind een balans in werk- en privétijd:
  Wanneer jij thuis werkt kunnen het werk- en privédomein makkelijker in elkaar overlopen. Een gezonde scheiding aanbrengen tussen deze domeinen helpt jou om gefocust aanwezig te zijn bij werk dan wel bij privé, zonder dat jij tegelijk met iets anders bezig bent in jouw hoofd. De eerder besproken aparte werkplek helpt hier heel goed bij omdat jij na het werk de deur van de werkkamer dicht kan doen of de werkspullen uit het ‘werkhoekje’ kunt opruimen. Daarmee sluit jij de werkdag ook echt af en dat is voor jezelf en de omgeving een teken dat jouw vrije tijd start. Maak ook duidelijke afspraken met jouw omgeving; bijvoorbeeld met jouw partner wanneer jij wel en niet gestoord kan/mag worden of met jouw werk wanneer jij wel en niet bereikbaar bent.
 • 4. Houd jouw ritme vast:
  Als jij thuiswerkt heb je wellicht de neiging om dit lekker in jogging pak vanuit bed te doen. Het is echter het best om jouw gewone ritme aan te houden. Dus kleed je ’s ochtends aan en ga op jouw vaste werkplek zitten. Mensen zijn gebaat bij een vast slaap- en waakritme, dit komt de gezondheid ten goede. Veel van jouw interne processen hebben een biologische klok, zoals bijvoorbeeld de spijsvertering. Wanneer jij je niet aan jouw eigen ritme vasthoudt, kan dit bijvoorbeeld leiden tot maag- en darmklachten.
 • 5. Heb aandacht en begrip voor elkaar:
  Nu collega’s veelal vanuit huis werken is het lastiger om met elkaar in contact te blijven. Maar juist dan is contact met jouw collega’s zo belangrijk. Hou daarom regelmatig samen een virtuele lunch- of koffiepauze, bel elkaar eens op en vraag hoe het met de ander gaat. Ook het organiseren van een online borrel of pub quiz versterkt het wij-gevoel binnen het team.

En wat kunt jij als manager doen?

Check regelmatig hoe het met jouw teamleden gaat. Wees bereikbaar voor ze en plan één op één gesprekken in. Toon oprechte betrokkenheid en investeer in de relatie met jouw medewerkers. Daarnaast is het uitstralen van vertrouwen van groot belang. Neem een coachende rol aan en moedig medewerkers aan om initiatief te tonen. Ook is het maken van resultaatafspraken belangrijk. Als medewerkers vanuit huis werken is het lastig om het proces te beoordelen. Beoordelen zal daarom op basis van output gaan. Afspraken over de te leveren output zijn daarom van groot belang. Om duidelijkheid te creëren dienen de gemaakte afspraken vast te worden gelegd in een thuiswerkbeleid en een thuiswerkovereenkomst.

Workshop thuiswerken

Nu in veel organisaties vanuit huis wordt gewerkt, vraag jij jezelf wellicht af hoe jouw medewerkers hierin kunt ondersteunen. Déhora heeft een twee uur durende online workshop ‘Efficiënt en gezond thuiswerken’ ontwikkeld. Tijdens de workshop krijgen jouw medewerkers praktische tips en handvatten om op een efficiënte en gezonde manier vanuit huis te kunnen werken.

Bekijk of download de flyer voor meer informatie over Workshop Efficiënt en Gezond Thuiswerken”

Bekijk of download flyer

Hoe kan Déhora organisaties ondersteunen?

Déhora kan de beleving van medewerkers voor jou in kaart brengen met behulp van diverse technieken. Eén daarvan is het afnemen van een enquête die de ervaringen van medewerkers uitvraagt. De enquête wordt in overleg met jou geheel op maat opgesteld. Thema’s die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen, zijn: communicatie, de inrichting van de thuiswerkplek, productiviteit, de verbondenheid met het team, aansturing en overleg, werk-privébalans en wensen op het gebied van thuiswerken voor de toekomst.

Déhora helpt organisaties bij het opstellen van een thuiswerkbeleid. Dit doen we in overleg met de belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld HR, ondernemingsraad, het management en de medewerkers. Door alle partijen bij de ontwikkeling te betrekken, wordt er draagvlak gecreëerd voor het beleid. Samen kijken we welke informatie er al beschikbaar is en welke informatie nog nodig is om een thuiswerkbeleid op te stellen dat goed aansluit bij de organisatie. Neem vrijblijvende contact met ons op.

Vraagstukken waarvoor u bij ons terecht kunt:

 • Het creëren van (meer) flexibiliteit in ploegendiensten (hetzij binnen de ploegen, hetzij in de vorm van een interne flexibele schil);
 • Roosterergonomie en het beoordelen van de bezwaarlijkheid van roosters;
 • Het bevorderen/behouden van productiviteit, inzetbaarheid, flexibiliteit, motivatie en betrokkenheid van medewerkers;
 • Het voorkomen van productieverlies, onvrede met roosters, ongevallen vanwege vermoeidheid, verzuim en verloop;
 • Het geven van voorlichting en training over gezond werken in onregelmatigheid.