Test jouw kennis van burn-out preventie

Is uw rooster wel ‘gezond’ voor de medewerker?

Hoe kunt u objectief beoordelen of uw roosters gezond zijn als er zoveel factoren zijn om rekening mee te houden? Vaak krijgen wij deze vraag van diverse opdrachtgevers omdat dit niet zo eenvoudig is.

gezond rooster rrpa analyse

Wat is de fysieke en sociale belasting van roosters?

Welke fysieke belasting brengt een rooster met zich mee voor de medewerker? Hoe zit het met de regelmaat en voorspelbaarheid van het rooster? Hoe vaak heeft de medewerker een weekend vrij? 

Iedere werknemer ervaart een bepaalde vorm van fysieke en sociale belasting bij zijn of haar werktijden. De effecten van de fysieke belasting zijn, in tegenstelling tot de sociale effecten, meestal pas op de langere termijn zichtbaar. Een gezond rooster leidt tot minder bezettingsproblemen en maakt dat medewerkers zowel geestelijk als fysiek in een betere staat verkeren. Maar wat zijn nu de factoren die bepalen of een werkrooster wel of niet gezond is voor de medewerker? Meer inzicht in deze factoren krijgt u met de toepassing van de Rooster Risico Profiel Analyse (RRPA) van Déhora.

 

Objectieve beoordeling met de RRPA

Déhora heeft de RRPA ontwikkeld om roosters objectief te kunnen beoordelen. Met de RRPA kan de lichamelijke en sociale belasting door een rooster op een negental criteria eenduidig worden vastgesteld. De RRPA methode is in principe geschikt voor alle roosters. De scores die uit de analyse worden verkregen, zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over het verband tussen roosterkenmerken en ongemakken. Daarom kan worden gesteld dat de RRPA een objectief karakter heeft. Op gezette tijden wordt de RRPA aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten.

gezond rooster met rrpaMet behulp van de RRPA wordt voor ieder van de negen aspecten een score berekend die varieert van 0% tot 100%, waarbij 100% de optimale score is. De score is echter geen rapportcijfer, maar geeft de mate van risico aan:

  • een score lager dan 60% (rood) betekent een verhoogd risico;
  • een score tussen de 60% en de 75% (oranje) wijst op een indirect risico, omdat er op den duur klachten zouden kunnen ontstaan;
  • een score hoger of gelijk aan 75% (groen) geeft aan dat er geen risico is voor het gemeten criterium.

Door ook met de kleuren rood, oranje en groen de RRPA scores weer te geven ontstaat er een overzichtelijke en goed leesbare weergave (het ‘stoplichtmodel’) van de scores.

 

Resultaten Rooster Risico Profiel Analyse

Verantwoord rooster

De RRPA-rapportages geven inzicht in de verbeterpunten van uw rooster.

Objectieve vergelijking van roosters

Verschillende roosters kunnen objectief worden vergeleken op basis van een wetenschappelijk model.

Ook toets op regels ATW en uw cao

Het rooster kan direct worden getoetst aan wet- en regelgeving (ATW en/of cao).