Test jouw kennis van burn-out preventie

Capaciteitstool voor uw personeelsplanning

Veel bedrijven stellen ieder jaar een nieuw capaciteitsplan met een capaciteitsplanning op voor het personeel. Dit plan koppelt de inzet van medewerkers in uren aan het te verwachten werkaanbod.

Workshop 'Meer grip op capaciteit'

Alle data voor werkaanbod en personele inzet

Déhora biedt bedrijven de mogelijkheid deze data omtrent werk, personele capaciteit en uitval voor hen te verzamelen met de zelf ontworpen capaciteitstool. Hiermee genereren wij data die u kunt gebruiken bij het opstellen van een nieuwe personeelsbegroting. Via de capaciteitstool heeft ú de mogelijkheid aan het roer te gaan staan en tactische keuzes voor uw organisatie te maken.

Voordelen van een goede capaciteitsplanning

Het belangrijkste voordeel van een goede capaciteitsplanning van uw personeel is dat u meer rust in uw planning creëert. Het verlaagt de kans op overwerk en roosterwijzigingen, waardoor u meer grip krijgt op uw strategic workforce planning en uiteindelijk ook op uw bedrijfsbeleid. Meer voordelen zijn:

  • direct inzicht en dus sturing op personele beschikbaarheid en uitval gedurende het jaar;
  • de mogelijkheid om uw werkaanbod te flexibiliseren;
  • de mogelijkheid om op uitval te sturen;
  • inzicht in de beschikbaarheid per medewerker;
  • inzicht in uw werkaanbod op functieniveau en op weekbasis;
  • inzicht in uw bruto en netto beschikbare arbeidscapaciteit.

Wat leveren wij op?

Na aanlevering van de benodigde gegevens krijgt u binnen 7 werkdagen heeft u een kort en duidelijk rapport. U kunt direct aan de slag met de uitkomsten. Wij geven advies hoe u hierop in kunt spelen, zodat u uw beleidskeuzes hierop kunt aanpassen. Ook krijgt u de met data gevulde capaciteitstool om zelf alternatieve scenario’s te kunnen simuleren en te kunnen bekijken.