Kom op 5 oktober naar PLAN! Event in Sneek

Onderwerpen als vergrijzing van de beroepsbevolking en langer door moeten werken zijn thema’s die in vele organisaties spelen. Slim en efficiënt werken is steeds belangrijker geworden voor de gezondheid van uw organisatie op de lange termijn. Duurzame inzetbaarheid van uw personeel is daarom van levensbelang voor uw organisatie. Maar wat houdt duurzame inzetbaarheid eigenlijk in?

Duurzame inzetbaarheid gaat over een leven lang vitaal, gezond en productief, met de juiste kennis en motivatie aan het werk kunnen gaan. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderdeel van uw workforce planning op de lange termijn. Werkgevers die zich bezighouden met duurzame inzetbaarheid investeren in productiviteit, motivatie, gezondheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: het vereist een werkomgeving die dit mogelijk maakt en een instelling bij de medewerker om de mogelijkheden te benutten.

Werken op onregelmatige tijden en/of in ploegendiensten brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Juist in deze organisaties is het van belang om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Op deze manier stimuleert u ook deze medewerkers om op een gezonde manier toe te werken naar de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Wat zijn de voordelen van investeren in duurzame inzetbaarheid?

Door te investeren in een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid kunnen er diverse voordelen optreden voor zowel de werkgever als de werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lager ziekteverzuim, minder verloop van werknemers en een hogere arbeidsproductiviteit. Voor de medewerker leidt een gezondere levensstijl en werksfeer tot meer voldoening, hogere motivatie en een gelukkiger leven, zowel op werk-als privégebied.

Hoe kan Déhora u ondersteunen?

De dienstverlening van Déhora is gericht op adviezen die de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers bevorderen. In dergelijke trajecten starten we met inzicht verkrijgen in de knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en in samenspraak met belanghebbenden dragen we passende maatregelen aan.

 

Vraagstukken waarvoor u bij ons terecht kunt:

  • Het creëren van (meer) flexibiliteit in ploegendiensten (hetzij binnen de ploegen, hetzij in de vorm van een interne flexibele schil);
  • Roosterergonomie en het beoordelen van de bezwaarlijkheid van roosters;
  • Het bevorderen/behouden van productiviteit, inzetbaarheid, flexibiliteit, motivatie en betrokkenheid van medewerkers;
  • Het voorkomen van productieverlies, onvrede met roosters, ongevallen vanwege vermoeidheid, verzuim en verloop;
  • Het geven van voorlichting en training over gezond werken in onregelmatigheid.