Test jouw kennis van burn-out preventie

Bezetting nachtdiensten in gevaar door 55+ regeling industrie

krapte industriesector door leeftijdsgrens nachtwerk

Voor een grote groep medewerkers is nachtarbeid de ideale werkvorm; overdag meer vrij en extra toeslagen voor het werken op onregelmatige tijden. Maar werken in de nachturen brengt een tal van ongemakken met zich mee. Met name op latere leeftijd (55+) vallen de nachtdiensten een stuk zwaarder. Niet alleen het dag- en nachtritme wordt volledig verstoord, maar ook gezondheidsklachten komen regelmatig voor bij deze groep.

Het is in ieders belang dat oudere werknemers gezond en vitaal de pensioenleeftijd behalen. Veel bedrijven hebben dan ook speciale regelingen in de cao opgenomen om de hoeveelheid nachtdiensten voor 55+ers terug te dringen. Deze regelingen zijn door werkgevers- en werknemersverenigingen in samenspraak vastgesteld. Het doel is om een positieve uitkomst te bieden voor zowel de medewerkers als de werkgevers. Zo wordt de duurzame inzetbaarheid van het personeel positief beïnvloed. Dit uit zich in een daling van het ziekteverzuim en een hoge werknemerstevredenheid. In praktijk blijkt dat dit soort werktijdregelingen nadelige gevolgen met zich meebrengt voor de werkgevers, met name in de industriesector met volcontinue bezetting.

Onderbezetting nachtdiensten industrie

Door het ontzien van de oudere werknemers ontstaat er een tekort aan beschikbaar personeel voor het verrichten van nachtarbeid. In de huidige situatie zijn werkgevers zich vaak te weinig bewust van de impact van deze speciale regelingen. Voorsorteren op het probleem wordt door bedrijven nauwelijks tot niet gedaan. Wanneer de situatie zich voordoet dat een groot deel van het personeel de leeftijdsgrens bereikt en minder nachtdiensten draait, hebben bedrijven geen doordachte oplossing binnen handbereik. Roosters komen niet rond, producties worden niet gehaald en er heerst een spanning die in de toekomst alleen maar zal toenemen. Om het tekort te compenseren worden de nachtdiensten gevuld met de jongere medewerkers, die structureel overuren maken en een hoge werkdruk ervaren.

Krapte arbeidsmarkt

Daarnaast heeft de industriesector te maken met krapte op de arbeidsmarkt (zie onderzoek CBS). Veel fabrikanten ervaren schaarste in de industriële sector, die te wijten is aan veranderende wensen onder de jongeren. De jeugd wil tegenwoordig meer flexibiliteit om werk en privé goed te kunnen combineren. Het werken in ploegen, dat vaak wordt gehanteerd binnen de industriesector, is voor de jongere generatie minder aantrekkelijk geworden. Door toenemende vergrijzing (en ontziemaatregelen voor ouderen), gecombineerd met krapte op de arbeidsmarkt in de industrie, wordt het steeds lastiger om de nachtdiensten te vullen. Het tekort aan personeel blijft dus een probleem.

Strategische personeelsplanning

Het toekomstscenario rondom de nachtdiensten in de industriesector is niet geruststellend. Organisaties moeten zich nu verdiepen in de (toekomstige) situatie, om bijtijds passende oplossingen in te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: het in kaart brengen van verschillende scenario’s voor uw bedrijf, anders indelen van ploegen, andere afspraken maken met leveranciers of het werk uit de nacht halen. Er zijn meerdere oplossingsrichtingen mogelijk, afhankelijk van de sector en het bedrijf. De zoektocht naar de beste oplossingen kost tijd en daar is kennis voor vereist. Hier helpt Déhora u graag bij. Déhora biedt maatwerk, zodat ook uw bedrijf direct kan anticiperen en toekomstbestendig is.

Déhora helpt u graag

U kunt niet vroeg genoeg beginnen aan dit proces. Déhora biedt ondersteuning op het gebied van strategische personeelsplanning. Al ruim 30 jaar richten wij ons op soortgelijke vraagstukken. Begin vandaag nog aan uw strategische personeelsplanning om het probleem voor te zijn.

Voor meer informatie of een vrijblijvend oriëntatiegesprek kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer: 020-4044042

Mogelijk ook interessant voor u:

container scheepswerf
De voordelen van zelfroosteren in de industrie

Steeds vaker bevelen bonden werkgevers aan te sturen op flexibiliteit en zelfstandigheid bij hun werknemers. Zelfroosteren biedt hiervoor een oplossing.