Krijgt u door een personeelstekort uw planning niet meer rond? Déhora kan uw organisatie direct ontzorgen met een team van ervaren topplanners.
strategic workforce planning

Strategic workforce planning – Bent u klaar voor de toekomst?

Is uw organisatie wel goed voorbereid op toekomstige veranderingen? En wie heeft u straks waar nodig binnen uw organisatie? Nadenken over menselijk kapitaal valt nog niet mee. Strategic workforce planning (SWP), of ook wel Strategische Personeelsplanning (SPP) genaamd, helpt u daarbij. SWP is een activiteit waarbij besluiten worden genomen over de toekomstige behoeften qua personeelsbezetting.

Strategic workforce planning in de praktijk

Het inrichten en implementeren van SWP of SPP vraagt om een brede en veranderkundige aanpak, omdat er sprake is van verschillende doelen en belangen. Op een manier die past bij uw organisatiestrategie draagt SWP bij aan een efficiënte en effectieve inzet van uw personeel. Dit zult u terugzien in een verbetering van uw bedrijfsresultaten.

Bij een succesvolle implementatie van SWP zijn onder andere de volgende zaken van belang:

  • een planmatige aanpak gebaseerd op feitelijkheden (analytics);
  • de ontwikkeling van vaardigheden en competenties van medewerkers;
  • het afwegen van verschillende belangen zoals het collectieve bedrijfsbelang en het individuele werknemersbelang;
  • duurzame inzetbaarheid van de medewerkers: mensen worden in hun kracht gezet om duurzaam inzetbaar te blijven.

Déhora stroomlijnt de implementatie van SWP

Alhoewel de opzet en inrichting van SWP projectmatig aangepakt kan worden, zal strategic workforce planning uiteindelijk onderdeel moeten worden van het strategische- en financiële planningsproces van uw organisatie. Dit is ook de visie die Déhora zal hanteren bij de implementatie van SWP.

Wat strategic workforce planning u oplevert

Kostenbesparingen en productiviteitsgroei

Er zal worden bespaard op de (bedrijfs)kosten en de productiviteit zal gestaag groeien.

Kwalitatief goed personeel

Vermindering van het aantal ondergekwalificeerde of overgekwalificeerde medewerkers

Hogere klant- en medewerkerstevredenheid

Een sterke toename van de tevredenheid en loyaliteit van klanten en medewerkers.