Analyse van werkaanbod en formatiebepaling

Analyse van het werkaanbod en de formatiebepaling

Bij veel organisaties wordt de personeelsbehoefte c.q. formatiebepaling vastgesteld aan de hand van personele budgetten van voorgaande jaren. Dat gaat goed totdat er een verandering optreedt in het werkaanbod, waardoor de werkdruk kan toenemen. Dit kan leiden tot onenigheid tussen het management en de medewerkers of de ondernemingsraad (OR).

Van werkaanbod naar benodigde personeelsformatie

Voor veel werkgevers is het lastig om eenduidig vast te stellen wat het (toekomstige) werkaanbod is en welke personeelsbehoefte daarbij past. Als onafhankelijke partij kan Déhora op objectieve wijze het werkaanbod vaststellen en vertalen naar de benodigde personeelsformatie. Dit doen wij aan de hand van de volgende twee stappen.

Stap 1: Subjectieve en objectieve tijdmetingen

Allereerst brengen wij de tijdsbesteding van uw medewerkers in kaart met behulp van subjectieve tijdmetingen (bijvoorbeeld vragenlijsten) of objectieve tijdmetingen (multi moment opname). Het toekomstige werkaanbod wordt zo vastgesteld door simulatie aan de hand van ervaringsgegevens en/of historische gegevens en prognosecijfers.

Stap 2: Bepalen van de benodigde formatie

De volgende stap is de vertaling naar de benodigde formatie. Deze is afhankelijk van de bezettingseisen en andere belangrijke factoren.