Heeft u al nagedacht over de bezetting van uw planafdeling deze zomer? Lees hier hoe onze interim planners u kunnen ondersteunen:
Analyse van werkaanbod en formatiebepaling

Analyse van het werkaanbod en de formatiebepaling

Bij veel organisaties wordt de personeelsbehoefte c.q. formatiebepaling vastgesteld aan de hand van personele budgetten van voorgaande jaren. Dat gaat goed totdat er een verandering optreedt in het werkaanbod, waardoor de werkdruk kan toenemen. Dit kan leiden tot onenigheid tussen het management en de medewerkers of de ondernemingsraad (OR).

Van werkaanbod naar benodigde personeelsformatie

Voor veel werkgevers is het lastig om eenduidig vast te stellen wat het (toekomstige) werkaanbod is en welke personeelsbehoefte daarbij past. Als onafhankelijke partij kan Déhora op objectieve wijze het werkaanbod vaststellen en vertalen naar de benodigde personeelsformatie. Dit doen wij aan de hand van de volgende twee stappen.

Stap 1: Subjectieve en objectieve tijdmetingen

Allereerst brengen wij de tijdsbesteding van uw medewerkers in kaart met behulp van subjectieve tijdmetingen (bijvoorbeeld vragenlijsten) of objectieve tijdmetingen (multi moment opname). Het toekomstige werkaanbod wordt zo vastgesteld door simulatie aan de hand van ervaringsgegevens en/of historische gegevens en prognosecijfers.

Stap 2: Bepalen van de benodigde formatie

De volgende stap is de vertaling naar de benodigde formatie. Deze is afhankelijk van de bezettingseisen en andere belangrijke factoren.

 

Wat levert dit u op?

Aan de hand van een duidelijk stappenplan ontwikkelt Déhora een objectief voorstel voor uw benodigde formatie, waarbij rekening wordt gehouden met diverse randvoorwaarden. De benodigde personele bezetting sluit dan optimaal aan op het werkaanbod en vormt daarmee de juiste input voor het maken van goed passende roosters.