Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Strategische personeelsplanning (SPP): maak uw personeelsbestand toekomstbestendig (1/2)

strategische-personeelsplanning

Strategische personeelsplanning (SPP) speelt een steeds grotere rol in organisaties. Tegelijkertijd ontwikkelt de markt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. Organisaties moeten in beweging komen om ervoor te zorgen dat zij op het juiste tijdstip de juiste mensen in huis hebben om de strategische doelen te behalen. Wilt u weten hoe? Dat leest u in dit tweeluik.

Wanneer planning professionals de vraag krijgen waarop de komende jaren meer nadruk komt te liggen in het vakgebied, wordt strategische personeelsplanning veruit het vaakst genoemd.* De verwachting daarbij is dat organisaties steeds meer zullen moeten anticiperen op de personele behoeften van de komende 3 tot 5 jaar. En dat rekening houdend met de strategische doelstellingen en de verwachte ontwikkelingen in de markt en op personeelsgebied.

Strategische personeelsplanning (SPP) in een veranderende arbeidsmarkt

Steeds meer organisaties raken dus doordrongen van het belang van strategische personeelsplanning. Tegelijkertijd wordt het lastiger om lange termijn uitspraken te doen over de verwachte vraag en het verwachte aanbod van personeel. Aan de vraagkant hebben organisaties te maken met toenemende eisen van de klant, snelle technologische ontwikkelingen en internationale concurrentie. Hierdoor moeten organisaties efficiënter opereren en snel kunnen leveren. Bovendien stellen de huidige competenties van medewerkers niet meer per definitie de marktpositie voor de toekomst veilig. Aan de aanbodkant bestaat namelijk een groeiende behoefte aan flexibele werktijden die aansluiten bij de levensfase en gewenste werk-privébalans van betrokkenen. Daarnaast zijn medewerkers steeds beter opgeleid en stellen daarom ook hogere eisen aan de inhoud van het werk. Dit maakt het lastiger om medewerkers te behouden en hun talenten optimaal te benutten.

Aansluiting tussen medewerkers en organisatie

Bijsturen op de actualiteit van deze ontwikkelingen wordt voor organisaties steeds moeilijker. Dat terwijl de gewenste snelheid van bijsturen groter wordt. Afwachten kan dus niet meer. Om de snelheid van verandering aan te kunnen, moeten organisaties in beweging komen en ervoor zorgen dat zij op het juiste tijdstip de juiste mensen in huis hebben om de strategische doelen te behalen. Het is daarom niet meer voldoende om uitsluitend te sturen op de juiste aantallen medewerkers met de juiste kwaliteiten. Ook de doelstellingen, behoeften, waarden en normen van medewerkers moeten aansluiten bij die van de organisatie. Arbeidstijden verdienen hierbij extra aandacht, gezien de toenemende flexibilisering en individualisering van vraag en aanbod op dit gebied.

Staan uw medewerkers in hun kracht?

Organisaties moeten dus zorgen dat zij de komende jaren het juiste “type” medewerker in huis hebben. Wanneer omstandigheden veranderen en doelstellingen moeten worden bijgesteld, zullen medewerkers die goed bij de organisatie passen beter in staat zijn om mee te bewegen. Om in strategische personeelsplanning ook het steeds urgentere thema van de aansluiting tussen medewerker en organisatie mee te nemen, heeft Déhora het 3K-model (krachtmeter) ontwikkeld. Hierin wordt naast kwaliteit en kwantiteit een derde variabele meegenomen: kracht. Medewerkers staan in hun kracht wanneer hun doelen, wensen en voorkeuren overeenkomen met die van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van werktijden, strategie, imago, werkwijzen, aansturing, samenwerking, werkinhoud, ontwikkelingsmogelijkheden of arbeidsvoorwaarden.

Lees hier het tweede deel van deze blog.

Meer weten?

In de volgende post onderaan deze pagina leest u meer over hoe u uw medewerkers in hun kracht zet! Heeft u vragen over de strategische personeelsplanning binnen uw organisatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het telefoonnummer: +31 (0) 20 213 68 70

*Bron: Déhora planmonitor 2020; resultaten op aanvraag verkrijgbaar

 

 

Mogelijk ook interessant voor u:

strategische-personeelsplanning
Strategische personeelsplanning (SPP): maak uw personeelsbestand toekomstbestendig (2/2)

Strategische personeelsplanning speelt een steeds grotere rol in organisaties. Tegelijkertijd ontwikkelt de markt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. Organisaties moeten in beweging komen om ervoor te zorgen dat zij op het juiste tijdstip de juiste mensen in huis hebben om de strategische doelen te behalen. Wilt u weten hoe? Dat leest u in dit tweeluik. In onze vorige post schetsten wij het beeld van een veranderende markt. Dit maakt het steeds lastiger om zonder adequate strategische personeelsplanning de verwachte toekomstige vraag en het toekomstige aanbod van werk op elkaar aan te laten sluiten. Daarom is het cruciaal dat organisaties naast de benodigde kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers naar een derde variabele kijken: kracht.