Test jouw kennis van burn-out preventie

Levensfasebewust personeelsbeleid

Door het groeiende aantal medewerkers dat arbeid combineert met zorgtaken, vergrijzing en steeds langer doorwerken ontstaat in steeds meer organisaties de behoefte aan levensfasebewust personeelsbeleid.

levensfase bewust personeelsbeleid

Vereist maatwerk binnen jouw organisatie

Het uitgangspunt van een levensfasebewust personeelsbeleid is dat alle medewerkers in elke leeftijdsfase een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsproces. In feite is het een beleid dat erop is gericht dat mensen gedurende hun gehele werkende leven vitaal, gemotiveerd en inzetbaar blijven. Duurzame inzetbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol. Maar hoe pak je dat aan als werkgever, wat zijn de doelen en welke strategische keuzes passen daarbij? Levensfasebewust personeelsbeleid vereist maatwerk binnen jouw organisatie. Wij helpen jou daar graag bij.

Déhora begeleidt de inrichting van levensfasebewust personeelsbeleid

Déhora biedt ondersteuning bij de invoering van een levensfasebewust personeelsbeleid. Sinds 1987 heeft Déhora vele bedrijven, instellingen, overkoepelende brancheorganisaties en vakorganisaties succesvol ondersteund met levensfase vraagstukken. Wij ondersteunen jouw organisatie bij het bepalen van de doelstellingen en de invulling van levensfasebewust personeelsbeleid.

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk op het vlak van strategische planning en arbeidstijdenmanagement, zoals:

  • het verruimen van de zeggenschap over werktijden;
  • de invoering van werktijden of specifieke diensten die passen bij de verschillende leeftijdsgroepen;
  • aanpassing van het toeslagenbeleid;
  • de invoering van individuele roosters;
  • de invoering van nieuwe roostermethodieken (bijvoorbeeld zelfroosteren).

 

Welke resultaten kun jij verwachten?

Levensfasebewust personeelsbeleid richt zich op het ontwikkelen, het optimaal benutten en het behouden van kennis en ervaring van werknemers op de langere termijn. Onze aanpak verhoogt de inzetbaarheid, betrokkenheid en motivatie van jouw werknemers. Dat resulteert in minder ongewenste uitstroom en een daling van het ziekteverzuim.

Déhora heeft de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en -producenten ondersteund bij het ontwikkelen van een toolkit ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’ voor de toneelsector. In het eerste deel van de toolkit werd ingegaan op levensfasebewust personeelsbeleid. Wat is het, wat zijn de doelstellingen, waarom is het noodzakelijk en welke ingrediënten kent het? In het tweede deel werd dieper ingegaan op een aantal instrumenten die kunnen worden ingezet bij levensfasebewust personeelsbeleid. In het laatste deel zijn een aantal tools, checklisten en praktijkvoorbeelden aangereikt.

 

Wil jij ook aan de slag met levensfasebewust personeelsbeleid?