Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Strategic workforce planning; Bent u klaar voor de toekomst?

Is uw organisatie wel goed voorbereid op toekomstige veranderingen? En wie heeft u straks waar nodig binnen uw organisatie? Nadenken over menselijk kapitaal valt niet mee. Strategic workforce planning (SWP), ofwel Strategische Personeelsplanning (SPP), helpt u daarbij. SWP is een activiteit waarbij u besluiten neemt over toekomstige behoeften qua personeelsbezetting.

strategic workforce planning

Strategic workforce planning (SWP) in de praktijk

Het inrichten en implementeren van SWP of SPP (strategische personeelsplanning) vraagt om een brede en veranderkundige aanpak, omdat er sprake is van verschillende doelen en belangen. Op een manier die past bij uw organisatiestrategie draagt SWP bij aan een efficiënte en effectieve inzet van uw personeel. Dit zult u terugzien in een verbetering van uw bedrijfsresultaten.

Bij een succesvolle implementatie van SWP zijn onder andere de volgende zaken van belang:

  • een planmatige aanpak gebaseerd op feitelijkheden (analytics);
  • de ontwikkeling van vaardigheden en competenties van medewerkers;
  • het afwegen van verschillende belangen zoals het collectieve bedrijfsbelang en het individuele werknemersbelang;
  • duurzame inzetbaarheid van de medewerkers: mensen worden in hun kracht gezet om duurzaam inzetbaar te blijven.

 

 

Wat strategic workforce planning u oplevert

Kostenbesparingen en productiviteitsgroei

Er zal worden bespaard op de (bedrijfs)kosten en de productiviteit zal gestaag groeien.

Kwalitatief goed personeel

Vermindering van het aantal ondergekwalificeerde of overgekwalificeerde medewerkers

Hogere klant- en medewerkerstevredenheid

Een sterke toename van de tevredenheid en loyaliteit van klanten en medewerkers.

Wilt u weten wat Déhora voor u kan betekenen?

Stel uw vraag en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer over Strategic Workforce Planning

strategische-personeelsplanning
Strategische personeelsplanning (SPP): maak uw personeelsbestand toekomstbestendig (1/2)

Strategische personeelsplanning speelt een steeds grotere rol in organisaties. Tegelijkertijd ontwikkelt de markt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. Organisaties moeten in beweging komen om ervoor te zorgen dat zij op het juiste tijdstip de juiste mensen in huis hebben om de strategische doelen te behalen. Wilt u weten hoe? Dat leest u in dit tweeluik.

strategische-personeelsplanning
Strategische personeelsplanning (SPP): maak uw personeelsbestand toekomstbestendig (2/2)

Strategische personeelsplanning speelt een steeds grotere rol in organisaties. Tegelijkertijd ontwikkelt de markt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. Organisaties moeten in beweging komen om ervoor te zorgen dat zij op het juiste tijdstip de juiste mensen in huis hebben om de strategische doelen te behalen. Wilt u weten hoe? Dat leest u in dit tweeluik. In onze vorige post schetsten wij het beeld van een veranderende markt. Dit maakt het steeds lastiger om zonder adequate strategische personeelsplanning de verwachte toekomstige vraag en het toekomstige aanbod van werk op elkaar aan te laten sluiten. Daarom is het cruciaal dat organisaties naast de benodigde kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers naar een derde variabele kijken: kracht.

Academy
Training
  • 2 lesdagen
  • Incompany
Op aanvraag
Training Strategische Personeelsplanning (SPP)

De training Strategische Personeelsplanning (SPP) is een aanrader als je te maken hebt met uitdagingen als bezuinigingen, vergrijzing, flexibilisering en krapte op de arbeidsmarkt.