Test jouw kennis van burn-out preventie

Vermoeidheidsrisico's werknemers (FRMS)

Fatigue Risk Management System (FRMS) is een relatief nieuwe manier voor het bestrijden van vermoeidheidsrisico's bij werknemers. Werknemers met onregelmatige diensten of ploegendiensten hebben namelijk een grotere kans op slaapgebrek, wat kan leiden tot vermoeidheid en verminderde alertheid.

krapte industriesector door leeftijdsgrens nachtwerk

Belangrijke oorzaak ongevallen en incidenten

Vermoeidheid en verminderde alertheid zijn een belangrijke oorzaak van ongevallen en incidenten in verschillende sectoren, zoals: de luchtvaart, het vervoer, de industrie en de gezondheidszorg. Een aantal van de grote rampen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, hebben gemeen dat vermoeidheid en verminderde alertheid een rol speelden. Denk hierbij aan de olielekkage van de Exxon Valdez, waarbij de derde stuurman er vanwege vermoeidheid en overmatige werklast niet in slaagde om het schip goed te manoeuvreren. Of aan de kernsmelting van de kernreactor van Tsjernobyl, waarbij de rampzalige gevolgen met name zijn toe te schrijven aan het gebrek aan actie bij de medewerkers in de vroege ochtenduren.

gezonde-ploegendienst-medewerkers

Wat is Fatigue Risk Management System (FRMS)?

FRMS is gericht op het voorkomen van risico’s die door vermoeidheid worden veroorzaakt. Het model gaat uit van het uitgangspunt dat, voordat dergelijke risico’s ontstaan, er een opeenvolging van situaties en symptomen heeft plaatsgevonden.

Wil jij meer weten over FRMS en de oorzaken van vermoeidheid?  Lees meer >>

 

Hoe kan Déhora jou helpen?

Ben jij geïnteresseerd in onze dienstverlening op het gebied van FRMS, dan bieden, wij afhankelijk van jouw vraagstelling, verschillende mogelijkheden:

1

Onderzoek naar de vermoeidheidsrisico’s van jouw medewerkers

 • Wil je meer inzicht in de vermoeidheidsrisico’s die jouw medewerkers op dit moment lopen? Dan beschikt Déhora Research over een breed scala aan instrumenten om vermoeidheidsrisico’s in kaart te brengen:
  • Retrospectief onderzoek (vragenlijstonderzoek) waarin medewerkers onder meer wordt gevraagd naar de beleving van de werk- en rusttijden, de mogelijkheden voor pauze in het rooster, slaapproblemen en vermoeidheid, alsmede gezondheid en welzijn.
  • Prospectief onderzoek (logboek studie) waarin medewerkers wordt gevraagd een aantal keer tijdens hun dienst een vragen te beantwoorden over vermoeidheid, werklast en prestatie.
  • Slaapwaak-ritmen in kaart brengen door medewerkers gedurende een bepaalde periode een actiwatch te laten dragen in combinatie met invullen van slaapdagboekjes.
  • Diepte-interviews met groepen medewerkers om de achterliggende mechanismen in kaart te brengen en gevonden resultaten in een bredere context te kunnen plaatsen.
  • Analyse van geplande en gerealiseerde roosters (en de eventuele verschillen daartussen). Roosters worden geanalyseerd op het voldoen aan ergonomische roosterregels, door gebruik te maken van een biomathematisch model (FAID) en/of door gebruik te maken van de  Rooster Risico Profiel Analyse (RRPA).

Verminderen van vermoeidheidsrisico's door goede voorlichting van jouw medewerkers

Wil je bij jouw medewerkers meer bewustzijn creëren rondom mogelijke lichamelijke en sociale risico’s van het werken op onregelmatige tijden? En wil je hen voorlichten over wat zij kunnen doen om deze risico’s zo klein mogelijk te maken/houden?

Tijdens de workshop ‘Gezond blijven bij onregelmatige diensten’ krijgen deelnemers gerichte adviezen en handvatten over gezond werken op afwijkende tijden. Daarnaast krijgen de deelnemers uitleg over de werking van de biologische klok en tips rondom slapen en slaapopbouw, prestatie en alertheid in de nachtelijke uren, voedingstips bij verschillende diensten, de omgang met koffie, alcohol en drugs, alsmede het belang van bewegen en het inpassen van onregelmatig werken in het gezinsleven en het sociale leven. Voorlichting over deze onderwerpen blijkt te helpen om ziekteverzuim te verminderen.

Implementatie FRMS binnen jouw organisatie

Wil je FRMS binnen jouw organisatie implementeren? Dat kan, met onze expertise zorgen wij ervoor dat FRMS binnen jouw organisatie wordt ingevoerd.

Heb je vragen of wil je aan de slag met FMRS?

Bel ons of laat hier jouw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op.