Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is de Rooster Risico Profiel Analyse (RRPA)?

Een gezond rooster leidt tot minder bezettingsproblemen en maakt dat medewerkers zowel geestelijk als fysiek in een betere staat verkeren. Maar wat zijn nu de factoren die bepalen of een werkrooster wel of niet gezond is voor de medewerker? Meer inzicht in deze factoren krijgt u met de toepassing van de Rooster Risico Profiel Analyse (RRPA) van Déhora.

Déhora heeft de RRPA ontwikkeld om roosters objectief te kunnen beoordelen. Met de RRPA kan de lichamelijke en sociale belasting door een rooster op een negental criteria eenduidig worden vastgesteld. De RRPA methode is in principe geschikt voor alle roosters. De scores die uit de analyse worden verkregen, zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over het verband tussen roosterkenmerken en ongemakken. Daarom kan worden gesteld dat de RRPA een objectief karakter heeft. Op gezette tijden wordt de RRPA aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten.

Meer informatie: https://dehora.nl/oplossingen/analyse-advies/gezond-rooster/