Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat is nu echt ‘Duurzaam Individueel Roosteren’? Download gratis dit e-book!

boek zelfroosteren

De aandacht in Nederland voor zelfroosteren, of liever gezegd ‘individueel roosteren’, is sinds 10-15 jaar sterk toegenomen. Het Netwerk Zelfroosteren heeft onlangs een e-book gepubliceerd, “Duurzaam Individueel Zelfroosteren”.

Het netwerk heeft als doel om kennis, kunde en inspiratie over zelfroosteren ter beschikking te stellen voor Nederlandse organisaties. Gezamenlijk met organisaties die hierbij aangesloten zijn, is dit boek geschreven. Ook Déhora’s Zelfrooster Specialist, Bas Misset, heeft een bijdrage geleverd aan dit boek.

In dit boek wordt een realistisch beeld geschetst van de voorwaarden waaraan organisaties, groepen en processen moeten voldoen om op een effectieve en duurzame manier het zelfroosteren te implementeren. Ook zijn er diverse praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Deze uitgave van het Netwerk Zelfroosteren gaat ook een stap verder: welke effecten heeft individueel roosteren op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Maken medewerkers wel gezonde keuzes als ze zelf hun werktijden mogen bepalen? En hoe kunnen de werkgever, OR en vakvereniging hiermee helpen? Welke spelregels en kaders zijn dan van belang?

Laat u opnieuw verrassen! Het boek is hier te downloaden.

Download e-book

Mogelijk ook iets voor u:

5 veelgemaakte fouten bij personeelsplanning
5 veelgemaakte fouten bij personeelsplanning

Er komt veel kijken bij het maken van een personeelsplanning. Denk aan onverwachte wijzigingen in het rooster, problemen met materialen, over- of onderbezetting. Hoewel elke planner streeft naar een optimale planning en goede roosters, loopt het niet altijd zoals gewenst. Welke fouten worden het meest gemaakt en hoe los je dit op? Een gewaarschuwde planner is er twee waard.

6 kwaliteiten van een goede planner

De planner heeft uiteenlopende rollen. Hij adviseert en ondersteunt het management bij de organisatie van het werk. Tevens functioneert hij als een klankbord voor het personeel. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, zijn er een aantal kwaliteiten van groot belang