Heeft u al nagedacht over de bezetting van uw planafdeling deze zomer? Lees hier hoe onze interim planners u kunnen ondersteunen:

Beoordelen of maken van nieuwe roosters

Welk type rooster past het beste binnen onze organisatie? Op welke manier kunnen wij onze roosters verbeteren zodat we voldoen aan de wet- en regelgeving? Hoe zorgen wij voor gezonde roosters? Dit zijn vragen waarmee Déhora vaak te maken krijgt.

maken nieuw rooster door Déhora consultant

Welk type rooster past het beste?

Elk mens is anders en ook elke organisatie, afdeling of elk team is anders. Een standaard rooster, zoals een 5-ploegenrooster, past per definitie niet optimaal bij het werkaanbod en het personeel. Er worden hierbij altijd concessies gedaan: medewerkers krijgen een vast patroon waar zij hun privé omheen plannen, werkzaamheden worden op momenten gedaan die niet optimaal zijn en de vastigheid resulteert in een wisselende werkdruk (onderbezetting of juist leegloop). In theorie past dus een individueel rooster het beste, want het is afgestemd op de benodigde bezetting en de wensen van de medewerker.

Individuele roosters zijn er in 1000-en-1 verschillende uitvoeringen: van kleine differentiaties in ploegenroosters tot en met individuele maandroosters. Hoe weet u als teamleider, afdelingshoofd of HR-manager welk type rooster het best bij uw organisatie en medewerkers past? En wat vindt de ondernemingsraad ervan?

Krijg gratis advies

Stappenplan ontwikkeling nieuw rooster

Déhora heeft het onderstaande roostervormgevingsmodel ontwikkeld en gebruikt dit bij alle opdrachtgevers.

stappen rooster maken voor personeel. Model Dehora

Déhora organiseert dit met een projectgroep, waarin de belangrijke stakeholders uit de organisatie zijn vertegenwoordigd. Onder leiding van en met advies vanuit Déhora werken we naar een gedragen oplossing. Hierbij krijgen medewerkers bijvoorbeeld de keuzemogelijkheid uit drie roosters en zorgt Déhora voor het juist invullen van het uiteindelijke instemmingsverzoek richting de ondernemingsraad. Déhora ondersteunt daarna met de implementatie en eventueel het beheer van roosters. Dit kan op uw locatie maar ook vanuit ons Planning Service Center.

Roosters ontwerpen is onze expertise

Déhora is gespecialiseerd in het ontwikkelen van roosters, in alle soorten en maten. Hierbij zoekt de consultant van Déhora altijd de optimale balans tussen de wensen van de medewerkers (vaste vrije dagen, weekendpatronen en bijvoorbeeld deeltijdwerken), de wensen vanuit de werkgever (bezetting, mate van flexibiliteit en bijvoorbeeld kwalificaties) en de geldende kaders (wet- en regelgeving, interne afspraken en werktijdregelingen).

De consultants van Déhora tonen hun toegevoegde waarde:

  • met ervaringen uit dezelfde of andere branche;
  • met ervaringen met alle diverse roostertypen;
  • met ervaring met alle diverse roostermethodieken (wensenrooster, ploegenroosters of bijvoorbeeld zelfroosteren);
  • met een rekenkundige en analytische onderbouwing van roosterscenario’s;
  • met kennis over de Arbeidstijdenwet en cao’s;
  • en met handige softwaretools waarmee de roosters worden ontwikkeld.

Wat levert dit u op?

Afhankelijk van uw vraagstelling kunnen onze specialisten uw organisatie assisteren bij de ontwikkeling of beoordeling van een nieuw rooster. U krijgt gedragen en op maat gemaakte roosters, die zijn opgezet door een projectgroep onder leiding van Déhora en die voldoen aan wet- en regelgeving. Déhora verwerkt dit in een rapportage en in een instemmingsverzoek richting uw ondernemingsraad. Daarnaast kan Déhora zorg dragen voor de implementatie en het beheer van de roosters.