Test jouw kennis van burn-out preventie

Ongeveer een op de vijf medewerkers in Nederland werkt in onregelmatige diensten of nachtdiensten. Behoren uw medewerkers tot deze groep? Dan bent u er vast mee bekend dat dit soort diensten niet alleen fysieke, maar ook mentale en sociale gevolgen met zich meebrengt. Gezonde ploegendienst medewerkers zijn waardevol voor iedere organisatie. Lees hier 4 tips voor vitale ploegendienst medewerkers.

Vitale ploegendienst medewerkers

Gezonde medewerkers zijn productiever. Vitaliteit in de ploeg leidt daarnaast tot een efficiënt productieproces. Snel, en in één keer goed! Ook ligt het percentage van bedrijfsongevallen en ziekteverzuim relatief lager. Dit zorgt op zijn beurt weer voor minder onderbezetting in de ploegen.

Tip 1: Stimuleer werk-privé balans

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers met onregelmatige diensten een minder goede werk-privébalans rapporteren dan medewerkers met regelmatige diensten. Het komt regelmatig voor dat het maken van afspraken met familie en vrienden daarbij een uitdaging is. Als werkgever kunt u uw medewerkers attent maken op dit effect. Wees er alert op hoe uw medewerker de eigen werk-privébalans ervaart. Vraag welke sociale activiteiten de werknemer onderneemt en hoe dit zich verhoudt tot het werk. Bied hulp en wees flexibel waar nodig is.

Tip 2: Let op elkaar

Ongeveer 2 op de 5 ploegenwerkers heeft te kampen met slaapproblemen. Dit soort medewerkers loopt een risico op de zogenoemde “Shift Work Disorder”; een slaapritmestoornis ten gevolge van onregelmatige diensten. Let als werkgever op de symptomen van chronische vermoeidheid: concentratieproblemen, hoofdpijn, prestatievermindering, een kort lontje, enzovoort. Creëer een cultuur van wederzijdse aandacht voor deze symptomen en openheid om hierover te praten. Een cultuur van ‘letten op elkaar en geven om elkaars welzijn’.

Tip 3: Verbeter de zichtbaarheid van en waardering voor uw nachtwerknemers.

Nachtwerkers leveren een cruciale en waardevolle bijdrage aan uw organisatie. Toch blijkt uit onderzoek dat ploegenwerkers over het algemeen een negatiever zelfbeeld hebben dan werknemers die alleen overdag werken. Toon uw waardering voor deze ploegendienstwerkers. Zorg ervoor dat er een verbinding bestaat tussen de medewerkers die regelmatige en onregelmatige diensten draaien. Eventueel kunt u de regel hanteren dat er niet exclusief in de nacht of overdag gewerkt wordt, maar dat werknemers allemaal wel eens deze diensten op zich nemen.

Tip 4: Zorg voor een gezond rooster!

Nachtwerkers lopen meer risico op een burn-out. Probeer daarom de fysieke, mentale en sociale resources van ploegenwerkers te verhogen. Denk aan een goede roosterergonomie, voldoende rust- en hersteltijden en een op vertrouwen en openheid gebaseerde relatie tussen werknemers en leidinggevenden. Test jouw kennis van burn-out preventie hier.

Is uw rooster wel ‘gezond’ voor de medewerkers?

Vraagt u zich af of uw rooster gezond is voor uw medewerkers? Dit kunt u bij Déhora laten checken. Wij zorgen voor een objectieve beoordeling van uw rooster door middel van onze RRPA (Rooster Risico Profiel Analyse tool). Met de RRPA kan de lichamelijke en sociale belasting door een rooster op een negental criteria eenduidig worden vastgesteld.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het gezond roosteren of het duurzaam inzetten van uw personeel? Bekijk dan:

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 020 404 4042. Met ruim 31 jaar ervaring helpt ons team van specialisten u graag op weg.

Mogelijk ook iets voor u:

Tips gezonde voeding nachtdiensten
10 tips voor gezonde voeding bij nachtarbeid

Wanneer je werktijden afwijken van het biologische ritme van je lichaam, moet je extra rekening houden met de samenstelling van je maaltijden.

bereikbaarheidsdienst in de zorg: welke wettelijke regels gelden er?
Bereikbaarheidsdiensten in de zorg; welke wettelijke regels gelden er?

Zo ontkomt men binnen de zorg niet aan de toepassing van bereikbaarheidsdiensten. Dit levert de benodigde mankracht tijdens de avond en nacht. Maar wat zijn de wettelijke regels voor bereikbaarheidsdiensten in de zorg?