Heeft u al nagedacht over de bezetting van uw planafdeling deze zomer? Lees hier hoe onze interim planners u kunnen ondersteunen:

RoosterScan: controle van uw personeelsrooster op de Arbeidstijdenwet

Vraagt u zich af of uw nieuwe rooster wel voldoet aan de Arbeidstijdenwet? Wellicht komt binnenkort de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bij u op bezoek en wilt u meer zekerheid over uw roosters en hoe u die kunt verbeteren? Of wilt u de roosters aanpassen, maar weet u niet zeker of dat wel mogelijk is volgens de Arbeidstijdenwet?

 

atw connect planning software

Controlesoftware op Arbeidstijdenwet vaak niet 100% waterdicht

Ter voorbereiding op de controles van de Inspectie SZW gebruiken veel bedrijven software om te waarborgen dat hun roosters aan de gestelde eisen van de Arbeidstijdenwet voldoen. Echter constateert Déhora in de praktijk dat de meeste software het personeelsrooster niet 100% controleert op de regels van de Arbeidstijdenwet waardoor er alsnog boetes worden opgelegd. Daarom heeft Déhora haar eigen software ontwikkeld dat geschikt is voor ieder rooster.

De interpretatie van de Arbeidstijdenwet heeft Déhora in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewerkstelligd. De Inspectie SZW gebruikt onze RoosterScan software bij het uitvoeren van inspecties. Door gebruik te maken van de RoosterScan voldoet u dus gegarandeerd aan de door hen gestelde eisen.

 

RoosterScan aanvragen

Met Déhora’s diensten voldoet u aan de eisen van de Arbeidstijdenwet

Met onze RoosterScan software evalueren we of uw (gelopen) roosters aan de Arbeidstijdenwet voldoen. Mogelijke onderdelen zijn:

  • overzicht van overtredingen in het rooster (of roosters) op basis van de ATW-regels die op uw organisatie van toepassing zijn;
  • rapportage van overtredingen op basis van de speciale regelgeving van het Arbeidstijdenbesluit (ATB);
  • rapportage van ATW-overtredingen op basis van het gelopen rooster c.q. de gewerkte uren;
  • rapportage van conflicten met uw eigen cao-regelgeving;
  • een objectieve beoordeling in welke mate uw rooster gezond is voor de medewerkers. Wij beoordelen uw personeelsrooster met onze RRPA-tool op fysieke en sociale aspecten. Denk hierbij aan de lengte van diensten, de voorspelbaarheid van het personeelsrooster of de fysieke inspanning die een medewerker moet verrichten. 

Alle resultaten worden in een overzichtelijke rapportage gepresenteerd. Indien uit het rapport blijkt dat er sprake is van overtredingen op de Arbeidstijdenwet of de cao-regels, draagt Déhora u graag suggesties ter verbetering aan.