Roosterscan: controle van uw rooster op de Arbeidstijdenwet

Vraagt u zich af of uw nieuwe rooster wel voldoet aan de Arbeidstijdenwet (ATW)? Wellicht komt binnenkort de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bij u op bezoek en wilt u meer zekerheid over uw roosters en hoe u die kunt verbeteren? Of wilt u de roosters aanpassen, maar weet u niet zeker of dat wel mogelijk is volgens de Arbeidstijdenwet?

check roosters op arbeidstijdenwet of atw

Roostersoftware vaak niet 100% waterdicht

Ter voorbereiding op de controles van de Inspectie SZW gebruiken veel bedrijven software om te waarborgen dat hun roosters aan de gestelde eisen van de Arbeidstijdenwet voldoen. Echter constateert Déhora in de praktijk dat de meeste software het personeelsrooster niet 100% controleert op de regels van de Arbeidstijdenwet waardoor er alsnog boetes worden opgelegd.

Met Déhora’s diensten voldoet u aan de eisen van de Arbeidstijdenwet

Met onze Roosterscan evalueren wij of uw roosters aan de regels van de Arbeidstijdenwet en/of cao voldoen. Déhora heeft hiervoor speciale software ontwikkeld genaamd Working Time Office® (WTO).

De interpretatie van de Arbeidstijdenwet heeft Déhora in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewerkstelligd. De Inspectie SZW gebruikt dezelfde tool bij het uitvoeren van inspecties. Door gebruik te maken van de Roosterscan voldoet u dus gegarandeerd aan de door hen gestelde eisen.

Indien uit het rapport blijkt dat er sprake is van overtredingen op de Arbeidstijdenwet of de cao-regels, draagt Déhora u graag suggesties ter verbetering aan. Ook kunnen wij uw personeelsrooster met onze RRPA-tool beoordelen op fysieke en sociale aspecten. Denk hierbij aan de lengte van diensten, de voorspelbaarheid van het personeelsrooster of de fysieke inspanning die een medewerker moet verrichten. De RRPA-tool toetst hoe gezond het personeelsrooster voor een medewerker is.