Test jouw kennis van burn-out preventie

Borging Compliance wet- en regelgeving

Compliance wil zeggen dat jouw organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hoe kun je de personele inzet zo organiseren en borgen dat jij binnen de (formele) grenzen van wet- en regelgeving blijft? Tegelijkertijd wil je de bedrijfsdoelstellingen behalen en jouw medewerkers fysiek en sociaal niet overbelasten.

maken nieuw rooster door Déhora consultant

Compliant worden en blijven

Op het gebied van personeelsplanning moet iedere werkgever voldoen aan de minimale rusttijden en de maximale arbeidstijden van de Arbeidstijdenwet (ATW) en wellicht aan het Arbeidstijdenbesluit(ATB). Bijvoorbeeld complexe regelgeving rondom maximale rijtijden in het ATB Vervoer of bereikbaarheidsdiensten binnen de zorg. Of een lastige cao-bepaling zoals geen verplichte nachtdiensten of consignatie voor medewerkers vanaf 55 jaar. Hoe kun je toch nog zorgen dat jouw organisatie compliant blijft? Gelukkig zijn er meer mogelijkheden dan je denkt.

Onze experts staan voor jou klaar

  • Medewerkers werken ’s nachts, in het weekend of draaien piket, binding of consignatie diensten en jij weet niet hoe dit veilig en gezond kan worden ingepland.
  • Jij bent door de inspectie SZW benaderd en jouw medewerkers voldoen niet meer aan de wettelijke eisen.
  • Vakbonden of medezeggenschap twijfelen of de medewerkers wel gezond en binnen de wettelijke kaders worden ingezet.
  • Jij wil zelf zeker stellen dat jouw medewerkers ingepland worden volgens de ATW of ATB.

Is dit herkenbaar? Dan staan onze consultants voor je klaar om mee te denken naar een schaalbare oplossing

Onze werkwijze

Wij verkennen met jou de voorwaarden vanuit de wet- en regelgeving. In overleg met betrokkenen stellen wij de bedrijfsmatige randvoorwaarden vast en maken wij passende voorstellen in de vorm van nieuwe roosters, roostercontroles, werktijdregelingen, instemmingsverzoeken of roostersoftware. Wij begeleiden het traject om tot een concrete en gedegen oplossing te komen en helpen je om deze te implementeren (inclusief training en opleiding).

Wil je meer weten?

Laat hier jouw gegevens achter of neem direct contact met ons op.

Gerelateerde diensten

beoordelen nieuwe werktijdregeling OR
Opstellen werktijdregeling

Een werktijdregeling beschrijft hoe de organisatie omgaat met werk- en rusttijden. Organisatiewijzigingen, nieuwe cao-regelgeving of andere roostermethodiek (bijvoorbeeld zelfroosteren) kunnen ervoor zorgen dat de bestaande regeling niet meer voldoet.

check roosters op arbeidstijdenwet of atw
ATW Controle

Wij controleren jouw roosters of conceptroosters op het voldoen aan de Arbeidstijdenwet.

maken nieuw rooster door Déhora consultant
RoosterScan

Met onze RoosterScan brengen we de huidige kwaliteit van jouw roosters in beeld. Het betreft jouw huidige of nieuwe roosters of reeds uitgevoerde roosters. Uiteraard krijg jij aanbevelingen voor verbeteringen.