Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

Borging Compliance wet- en regelgeving

Compliance wil zeggen dat uw organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hoe kunt u de personele inzet zo organiseren en borgen dat u binnen de (formele) grenzen van wet- en regelgeving blijft? Tegelijkertijd wilt u de bedrijfsdoelstellingen behalen en uw medewerkers fysiek en sociaal niet overbelasten.

maken nieuw rooster door Déhora consultant

Compliant worden en blijven

Op het gebied van personeelsplanning moet iedere werkgever voldoen aan de minimale rusttijden en de maximale arbeidstijden van de Arbeidstijdenwet (ATW) en wellicht aan het Arbeidstijdenbesluit(ATB). Bijvoorbeeld complexe regelgeving rondom maximale rijtijden in het ATB Vervoer of bereikbaarheidsdiensten binnen de zorg. Of een lastige cao-bepaling zoals geen verplichte nachtdiensten of consignatie voor medewerkers vanaf 55 jaar. Hoe kunt u toch nog zorgen dat uw organisatie compliant blijft? Gelukkig zijn er meer mogelijkheden dan u denkt.

Onze experts staan voor u klaar

Herkent u één van de volgende situaties dan staan de experts van Déhora voor u klaar:

  • Medewerkers ervaren een hoge werkdruk en vermoeden dat er niet aan de wet wordt voldaan.
  • Uw medewerkers moeten ’s nachts of in het weekend gaan werken, maar u weet niet hoe dit veilig en gezond kan worden ingepland.
  • U bent door de inspectie SZW benaderd en uw medewerkers voldoen niet meer aan de wettelijke eisen.
  • Vakbonden of medezeggenschap twijfelen of de medewerkers wel gezond en binnen de wettelijke kaders worden ingezet.
  • U wilt zelf zeker stellen dat uw medewerkers ingepland worden volgens de ATW of ATB.
  • Uw medewerkers draaien piket, binding of consignatie, maar u weet niet hoe dit goed geregeld kan worden.
  • Uw medewerkers werken veel over, maar wat is daarbij nog toegestaan.

beoordelen nieuwe werktijdregeling OR

Onze werkwijze

Wij verkennen met u de voorwaarden vanuit de wet- en regelgeving. In overleg met betrokkenen stellen wij de bedrijfsmatige randvoorwaarden vast en maken wij passende voorstellen in de vorm van nieuwe roosters, roostercontroles, werktijdregelingen, instemmingsverzoeken of roostersoftware. Wij begeleiden het traject om tot een concrete en gedegen oplossing te komen en helpen u om deze te implementeren (inclusief training en opleiding).

Wilt u meer weten?

Laat hier uw gegevens achter of neem direct contact met ons op.

Gerelateerde diensten

beoordelen nieuwe werktijdregeling OR
Opstellen werktijdregeling

Een werktijdregeling beschrijft hoe de organisatie omgaat met werk- en rusttijden. Organisatiewijzigingen, nieuwe cao-regelgeving of andere roostermethodiek (bijvoorbeeld zelfroosteren) kunnen ervoor zorgen dat de bestaande regeling niet meer voldoet.

check roosters op arbeidstijdenwet of atw
ATW Controle

Wij controleren uw roosters of conceptroosters op het voldoen aan de Arbeidstijdenwet.

maken nieuw rooster door Déhora consultant
RoosterScan

Met onze RoosterScan brengen we de huidige kwaliteit van uw roosters in beeld. Het betreft uw huidige of nieuwe roosters of reeds uitgevoerde roosters. Uiteraard krijgt u aanbevelingen voor verbeteringen.