Test jouw kennis van burn-out preventie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning speelt een steeds grotere rol in organisaties. De markt ontwikkelt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. Strategische Personeelsplanning (SPP) zorgt voor meer inzicht en houvast voor jouw toekomstige personeelsbehoefte op sleutelfuncties en is daarmee ondersteunend aan de bedrijfsstrategie.

Wat is Strategische Personeelsplanning (SPP)?

Strategische Personeelsplanning (SPP) is het vakgebied dat zich bezig houdt met het strategisch plannen van sleutelfuncties op lange termijn. Het is daarbij ondersteunend aan de bedrijfsstrategie en in de praktijk wordt meestal een horizon van 3 tot 5 jaar gehanteerd.

Strategische Personeelsplanning is een managementproces en dus geen document dat het resultaat is van een eenmalige inspanning. Een managementproces betekent dat je SPP bij voorkeur jaarlijks opnieuw bekijkt en het opneemt in jouw strategiecyclus.

Hierbij neemt jij de vorderingen die je hebt geboekt met de acties van het achterliggende jaar als uitgangspunt en actualiseert jij het actieplan aan de hand van de jongste inzichten.

Resultaten SPP

De resultaten van een goede Strategische Personeelsplanning zijn als volgt:

Inzicht in personeelsbehoefte lange termijn

Strategische Personeelsplanning geeft inzicht in de aansluiting tussen jouw behoefte aan en de beschikbaarheid van personeel op langere termijn (aantallen, skills, kosten).

Meer draagvlak voor te nemen acties

Strategische Personeelsplanning geeft richting aan mogelijke aanpassingen van strategisch personeelsbeleid en zorgt voor draagvlak voor te nemen acties door het verantwoordelijke management

Krachtige bijdrage aan bedrijfsstrategie

Het uiteindelijke resultaat van SPP is een krachtige bijdrage aan de realisatie van jouw bedrijfsstrategie. 

SPP maakt jouw organisatie meer succesvol

Strategische Personeelsplanning maakt jouw organisatie meer succesvol. Het biedt uitkomst bij onder andere de volgende problematiek:

 • de beschikbaarheid van voldoende en goed functionerend personeel op sleutelfuncties op de lange termijn. Bijvoorbeeld door groei van jouw organisatie, door uitstroom of door een mismatch op de gevraagde kwaliteiten.
 • Jouw huidige personeelsbestand is onvoldoende flexibel is. Hierdoor kan jouw organisatie niet snel genoeg inspelen op veranderingen;
 • of als jouw organisatie door technologische ontwikkeling of veranderende businessmodellen niet in staat is kansen te benutten.
strategische personeelsplanning SPP model

Onze werkwijze voor SPP

 • Strategische Personeelsplanning (SPP) begint met het creëren van draagvlak. Het management moet gaan inzien dat de organisatie een goed SPP nodig heeft om succesvol en toekomstbestendig te zijn. Onze consultants gaan hiermee actief aan de slag en zorgen voor een succesvolle begeleiding en implementatie.
 • Externe analyse: Een organisatie maakt deel uit van de maatschappij. Vanuit de omgeving ondervindt ieder onderneming invloeden. Deze zullen van invloed zijn op het kunnen realiseren van de strategische doelstellingen. Voor iedere organisatie zijn deze invloeden verschillend. Het is belangrijk om deze invloeden in kaart te brengen
 • Analyse personeelsbehoefte: we maken de huidige bezetting en toekomstige personele behoefte inzichtelijk, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wie hebben we nu en in de toekomst nodig en hoe verhoudt zich dat met het huidige personeelsbestand. Déhora kijkt niet alleen naar de kwantiteit en kwaliteit van jouw sleutelfuncties maar ook naar de cultuuraspecten en zachte waarden via de strategische personeelsplanning model, ook wel Krachtmeter genoemd. Dit biedt jou duurzaam concurrentievoordeel.
 • Via scenario-analyse wordt de besluitvorming ondersteund. Déhora gebruikt hiervoor  geavanceerde software die relevante scenario’s cijfermatig en visueel presenteert. 
 • Plan van uitvoering voor Strategische Personeelsplanning: welke acties en besluiten zijn nodig om de doelstellingen te behalen. Om de beoogde resultaten te realiseren vraagt SPP om een cyclische aanpak. Hierbij wordt  op (half-)jaarlijkse basis het gedefinieerde plan gevalideerd tegen de bedrijfsstrategie en trends die van invloed zijn. En aan de mate van succes met het zelf gekozen actieplan.  
 • Plan voor borging en eigenaarschap van Strategische Personeelsplanning binnen jouw organisatie.

Wil je weten wat Déhora voor jou kan betekenen?

Stel jouw vraag en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Meer over Strategische Personeelsplanning

strategische-personeelsplanning
Strategische personeelsplanning (SPP): maak uw personeelsbestand toekomstbestendig

Strategische personeelsplanning speelt een steeds grotere rol in organisaties. Tegelijkertijd ontwikkelt de markt zich steeds sneller, waardoor het lastiger wordt om vooruit te kijken. Organisaties moeten in beweging komen om ervoor te zorgen dat zij op het juiste tijdstip de juiste mensen in huis hebben om de strategische doelen te behalen. Wilt u weten hoe? Dat leest u in dit tweeluik.

Academy
Training
 • 2 lesdagen
 • Incompany
Op aanvraag
Training Strategische Personeelsplanning (SPP)

De training Strategische Personeelsplanning (SPP) is een aanrader als je te maken hebt met uitdagingen als bezuinigingen, vergrijzing, flexibilisering en krapte op de arbeidsmarkt.