Déhora is ISO 27001 gecertificeerd

De Krachtmeter®: optimale afstemming organisatie en medewerkers

De future of work is niet langer de toekomst. Werkzaamheden, contractvormen en werktijden veranderen nú en dit vraagt veel van organisaties en medewerkers. Heeft u nog de juiste mensen in huis om uw strategische doelen te realiseren? Wilt u weten of uw medewerkers klaar zijn voor een nieuwe manier van werken? Wilt u een organisatieverandering doorvoeren maar weet u niet hoe u uw medewerkers hier het beste bij kunt inzetten? Of wilt u ervoor zorgen dat uw medewerkers zich op hun plek voelen en plezier hebben in hun werk, ook wanneer de arbeidsrelatie verandert? Déhora ondersteunt u op deze gebieden door inzichtelijk te maken hoe medewerkers bij u in hun kracht staan.

strategische personeelsplanning

Zitten uw medewerkers op één lijn met uw organisatie?

Medewerkers hebben veelal verschillende voorkeuren. De één vindt het bijvoorbeeld belangrijk om uiteenlopende, generieke werkzaamheden te hebben terwijl de ander zich liever in een onderdeel specialiseert. Waar sommigen graag volgens vaste procedures werken, willen anderen juist ruimte om werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Ook heeft iedere medewerker een eigen ‘tijdsprofiel’ met bijvoorbeeld een voorkeur voor beperkte flexibiliteit en voorspelbaarheid van het rooster. Voor medewerkers betekent dit dat zij in het bijzonder in een bepaald type organisatie en in een bepaalde functie in hun kracht komen te staan. Voor organisaties betekent het dat iedere afdeling en functie een bepaald type medewerker nodig heeft om optimaal te opereren.

Met ander woorden, organisatie en medewerker moeten op één lijn zitten.

 

De Krachtmeter® maakt alignment inzichtelijk

Om in kaart te brengen in hoeverre uw medewerkers in hun kracht staan, heeft Déhora de Krachtmeter® ontwikkeld. Met de Krachtmeter® wordt inzichtelijk op welke gebieden medewerkers zich op hun plek voelen binnen de organisatie en op welke gebieden een discrepantie bestaat tussen organisatie en medewerkers. Hiermee geeft de Krachtmeter® concrete handvatten om uw organisatie en medewerkers beter op elkaar af te stemmen.

Déhora krachtmeter werknemer

Onze profielschets

Allereerst schetsen we samen met u welk type medewerker uw organisatie of afdeling nodig heeft om de strategische doelen te realiseren. Het kan hierbij gaan om een complete profielschets. Het is echter ook mogelijk om bijvoorbeeld te focussen op een geplande organisatorische verandering en het effect dat deze verandering gaat hebben op het personeelsbestand. Als u uw medewerkers bijvoorbeeld op meerdere afdelingen inzetbaar wilt maken, brengen we in kaart welk type medewerker u nodig heeft om dit te realiseren.

Dehora vragenlijst-onderzoek helpt

Vragenlijstonderzoek

Vervolgens meten we in een vragenlijstonderzoek in hoeverre de wensen, behoeften en doelen van uw medewerkers overeenkomen met uw profielschets. Ten eerste meten we hierbij hoe medewerkers hun huidige werksituatie ervaren. Ten tweede meten we hoe de ideale werksituatie van uw medewerkers eruitziet. Wanneer huidige en ideale werksituatie met elkaar overeenkomen, staan uw medewerkers in hun kracht. Wij helpen u om ervoor te zorgen dat medewerkers in hun kracht staan op een manier die past binnen de profielschets die u voor ogen heeft.

Wat gaat dit voor u betekenen?

Als medewerkers in hun kracht staan betekent dit dat u het beste uit uw medewerkers haalt en uw medewerkers het beste uit hun baan. De Krachtmeter® is daarom een onmisbare tool voor organisaties die serieus nadenken over strategische personeelsplanning. Denkt u niet alleen aan benodigde aantallen en kwalificaties maar ook aan het type medewerkers dat uw organisatie nodig heeft, zeker bij een aanstaande organisatorische verandering of flexibilisering. Ook in de context van goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid is het aan te raden om de Krachtmeter® te gebruiken. U maakt hiermee inzichtelijk in hoeverre medewerkers zich op hun plek voelen en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden om in hun kracht te komen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u aan de slag met de Déhora Krachtmeter? Bel ons of laat hier uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.