Test jouw kennis van burn-out preventie

Workforce planning binnen Zorg & Welzijn

Goede patiëntenzorg, kostenbeheersing en aantrekkelijk werkgeverschap, dat zijn de dagelijkse uitdagingen van zorgorganisaties. Het is algemeen bekend dat zorgorganisaties onder enorme druk staan om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Uiteraard mag de kwaliteit van de dienstverlening hier niet onder leiden. Wat zijn voor uw zorgorganisatie de uitdagingen en mogelijkheden?

workforce planning in de zorg
personeelstekort-in-de-zorg-3-gouden-planning-tips

Planning benodigde capaciteit en zorgvraag

Om de steeds grotere zorgvraag, het personeelstekort en de stijgende kosten het hoofd te bieden is een efficiënt en doelmatig omgaan met resources cruciaal.

Pieken en dalen in de vraag naar zorg zijn eerder regel dan uitzondering.  Een goede capaciteitsplanning maakt een betere voorspelling van de variatie in de personeelsbehoefte op basis van de zorgvraag, waardoor een betere afstemming kan plaatsvinden. Er komt meer balans en dat zorgt voor gemotiveerde en minder onder- of overbelaste  zorgmedewerkers.

Déhora ondersteunt diverse zorginstellingen op het gebied van capaciteitsplanning.  U kunt denken aan een opleiding, advies of software (capaciteitstool). Er is veel mogelijk. Wij helpen u graag verder.

 

.

planning zorg rooster

Zelfsturing en betrokkenheid

De onregelmatige werktijden, werkstress, overwerk en tekorten maken het lastig om zorgmedewerkers vast te houden.

Het is een grote uitdaging om de tevredenheid en het behoud van medewerkers te waarborgen, en nieuwe medewerkers aan te trekken. De werkdruk in ziekenhuizen en andere zorginstellingen is momenteel torenhoog. Daarom is extra zorg besteden aan het welzijn van uw eigen medewerkers cruciaal.

Hoe kunt u als zorginstelling zorgen voor een prettige werkomgeving. Hoe kunt u meer zelfsturing, een hogere tevredenheid en betrokkenheid van uw medewerkers realiseren? Meer inspraak van medewerkers over de eigen werktijden kan hierbij helpen

Organisatie van de personeelsplanning

Worden uw planners opgeslorpt door de hectiek van de dagelijkse planning? Is er continu bijsturing nodig om de planning rond te krijgen.  Is de personeelsplanning een wirwar van verschillende regels en afspraken? Gaat er bij uw zorginstelling veel tijd verloren aan ad hoc problemen om dat er geen afspraken en procedures zijn vastgelegd rondom het planningsproces?

Een optimale inrichting van uw planningsorganisatie en processen zorgt voor controle en rust en een betere borging van de kwaliteit van de planning. Als u de bovenstaande problematiek herkent, lees dan verder Déhora voor u kunt beteken op verschillende vlakken.

 

Analyse & advies

Volg een (maatwerk) opleiding of workshop

Verbeter uw kennis en vaardigheden met onze vakgerichte opleidingen of workshops.

duo workshop capaciteitsplanning zorg
Workshop
  • 1 dag
  • Incompany
Op aanvraag
Duo-workshop Capaciteitsplanning in de zorg

Leidinggevenden en planners kunnen als duo veel terreinwinst boeken met een goede capaciteitsplanning. Samen meer vooruit leren kijken, minder ad hoc werken.

Workshop 'Meer grip op capaciteit'
Workshop
  • Dagdeel
  • Incompany
Op aanvraag
Workshop Meer grip op capaciteit

In deze workshop behandelen in korte tijd enkele belangrijke capaciteitsvraagstukken die managers op hun bord hebben liggen.

Woman drawing a plan on a whiteboard in front of a small group.
Vakopleiding
  • 4,5 lesdagen
  • Amsterdam / incompany
Op aanvraag
Vakopleiding Personeelsplanner

De gecertificeerde vakopleiding Personeelsplanner geeft praktische handvatten en inzichten om als planner effectief aan de slag te kunnen.

Actueel in de zorg

Lees onderstaande blogs als u meer wilt weten over actuele trends in de zorg

Hoe kunt u de werkdruk effectief verlagen binnen uw organisatie?

Werkdruk is niet hetzelfde als het druk hebben op het werk. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontstaat werkdruk pas wanneer een medewerker “niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt”. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een medewerker onvoldoende tijd krijgt, niet de juiste middelen heeft of niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om zijn werk goed te doen.

Referenties Déhora

Déhora biedt gerichte ondersteuning voor zorginstellingen. Hier vindt u een aantal cases.

logo zorg instelling workforce planning
In de zorg kosten en kwaliteit onder controle dankzij meer grip op de personele inzet

Een grote zorgorganisatie in Zuid-Nederland (2300 medewerkers, VVT en Revalidatiezorg) werd geconfronteerd met organisatieonderdelen die elk hun eigen manier van roosteren hadden. Zij hebben Déhora gevraagd voor een oplossing om meer grip te krijgen op de inzet van personeel, zodanig dat de kwaliteit van de zorg en de kosten beter onder controle blijven.

Een verandertraject met een positieve impact

Gemeente 's-Hertogenbosch heeft de hulp van Déhora ingeschakeld om onder andere een structurele basis is te leggen voor een zorgeloze personeelsplanning binnen de geldende wet- en regelgeving.

arkin logo business case
Op weg naar toekomstbestendig roosteren bij Arkin

Arkin, een omvangrijke organisatie die hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg biedt, schakelde de expertise van Déhora in om een professionaliseringsslag te maken. Een toekomstgerichte aanpak was dan ook het doel van Déhora.