Test jouw kennis van burn-out preventie

Integrale aanpak groeiende drukte infrastructuur noodzakelijk

De felle discussies over de 24-uurseconomie hebben Nederland geen goed gedaan. Zij hebben de weg geblokkeerd om meer fundamenteel naar onze temporele ordening te kijken. En met een nieuwe tijdsarchitectuur is in Nederland een wereld te winnen. Eén daarvan is het rigoureus oplossen van de mobiliteitsissues die, nu de vakantieperiode weer teneinde loopt, zich steeds frequenter aandienen.

Economische gevolgen fileleed

Of we nu kijken naar de weg, het spoor, het fietspad of de binnenvaart, de congestieproblemen worden steeds sterker gevoeld. Wanneer we alleen al kijken naar de filedruk op de weg, dan zijn de verwachtingen van deskundigen dat zonder ingrijpende maatregelen Nederland in 2030 zo ongeveer vastloopt. De economische gevolgen van deze problemen zijn fors. Zo wordt het fileleed op dit moment becijferd op ca. 4 miljard euro per jaar. Naar mijn mening is dit nog een onderschatting. Zaken als milieuschade en negatieve effecten van de stress zijn hierbij niet eens meegenomen. Overigens zien we de financiële gevolgen van de wijze waarop onze mobiliteit op het moment is georganiseerd niet uitsluitend terug op de weg. Kijken we naar het spoor, dan wordt de materieelbehoefte, denk met name aan de treinen, in belangrijke mate bepaald door de drukte in de spitsen. Dat het hier om extra uitgaven van tientallen miljoenen gaat mag duidelijk zijn.

Kritische blik op huidige tijdscultuur

Uiteraard begint het vraagstuk van de congestie bij onze behoefte aan mobiliteit. En uitgaande van de gedachte dat je problemen bij de bron moet aanpakken, vind ik dat het goed is wanneer wij kritisch naar ons reisgedrag kijken en daarin bewuste keuzen maken. Tegelijkertijd stel ik vast dat de behoefte aan mobiliteit wel sterk verbonden is met de hiërarchie van Maslow en de ontwikkeling die een groot deel van de mensheid daarin qua ontplooiing doormaakt. Ik vind het dan ook verstandig te kijken naar de mogelijkheden ons mobiliteitsvraagstuk niet uitsluitend aan de oorzaken-kant, maar ook aan de gevolgen-kant op te lossen. Dan dient zich, wat mij betreft, direct de tijdsordening van ons land aan. Het feit dat onze tijdscultuur nog sterk op het ‘negen tot vijf’ regime van maandag tot en met vrijdag geënt is, maakt dat wij massaal op dezelfde momenten bewegingen maken. Dat dit met een aan grenzen reikende infrastructuur tot congestie leidt, mag duidelijk zijn. Dat moet dus anders.

Taboe op discussie

De discussie over het oplossen van de mobiliteitsissues is al geruime tijd gaande. Wat daarbij opvalt is dat een structurele aanpak van de tijdsordening als oplossing daarbij systematisch gemeden wordt. Het lijkt wel een taboe om het daarover te hebben. De felle discussies die er waren over een dreigende 24-uurseconomie zullen hier zeker mee te maken hebben. Voorzichtige verwijzingen naar meer spreiden van verkeer komen nog het meest in de richting van mijn idee over een oplossing: het afgooien van het strakke tijdskorset waarin we ons door de eeuwen heen hebben gemanoeuvreerd.

Een nieuwe tijdsarchitectuur

Een jaar geleden heeft de ANWB actie gevoerd voor ‘Maak Nederland filevrij’. Deze leidde tot een lijst van een tiental maatregelen die tot het doel van de actie zouden moeten leiden. En waar hebben we het dan over? Zaken als: geef vrachtverkeer een eigen rijstrook (hoogste score!), verbeter het openbaar vervoer, verminder het woon-werkverkeer en breid het wegennet uit. De beprijzing van het rijden op bepaalde momenten van de dag kwam in de ANWB-lijst niet voor, maar we weten dat verschillende politieke partijen daar een probaat middel in zien. De verschillende oplossingen overziend en de gevoelde noodzaak tot een integrale oplossing van de mobiliteitsproblematiek te komen, doen mij concluderen dat we nu eindelijk eens serieus werk moeten maken van een nieuwe tijdsarchitectuur. Eén die zich bijvoorbeeld uitstrekt van ca. 06:00 tot 22:00 uur van maandag tot en met zaterdag. Elders heb ik dat ook wel de 100-uurseconomie genoemd. Het resultaat bij invoering? Congestieproblematiek rigoureus opgelost en heel veel geld bespaard!

Geschreven door: Ben Jansen / CEO Déhora Consultancy Group en Voorzitter Stichting Time Design

Mogelijk ook interessant voor u:

zomertijd biologische klok
Switch naar de zomertijd. Is dat wel zo eenvoudig?

Door de ingang van de zomertijd werken deze nachtwerkers, die vooral werkzaam zijn in de zorg, vervoerssector, industrie en horeca,…

6 kwaliteiten van een goede planner

De planner heeft uiteenlopende rollen. Hij adviseert en ondersteunt het management bij de organisatie van het werk. Tevens functioneert hij als een klankbord voor het personeel. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, zijn er een aantal kwaliteiten van groot belang