Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat betekent het begrip ‘dienst’ in de Arbeidstijdenwet?

Definitie Arbeidstijdenwet

Een dienst is een aaneengesloten tijdruimte waarin arbeid wordt verricht en die gelegen is tussen twee opeenvolgende onafgebroken rusttijden.

Toelichting:

Een dienst is een tijdruimte waarin arbeid wordt verricht. Die tijdruimte wordt begrensd door twee door de Arbeidstijdenwet voorgeschreven rusttijden en wordt bepaald door de arbeidstijd en de pauzetijd samen (diensttijd). Een ziekte- of vakantiedag is geen dienst. Hierop is de norm voor de maximum arbeidstijd per dienst dan ook niet van toepassing.